Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ТзОВ ТІРАС-ТМ Мозаїка — страница 5

  • Просмотров 1762
  • Скачиваний 12
  • Размер файла 492
    Кб

від сезону; – методичні положення дослідження споживчих уподобань; – обґрунтовано доцільність використання змішаних критеріїв позиціонування «товар – підприємство», оскільки зазвичай товар не сприймається споживачами окремо від торговельної марки або виробника і навпаки; – методичні основи побудови карти позиціонування з обґрунтуванням доцільності представлення бажаних позицій певних груп споживачів поряд з

ідеальними, що сприятиме визначенню відповідного напряму дій; – запропоновано алгоритми побудови, аналізу та математичну інтерпретацію моделі шляхів покращення конкурентоспроможності підприємства-виробника морозива на базі комплексного й системного врахування основних чинників – споживачів, конкурентів і факторів внутрішнього середовища підприємства. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони є

базою для подальших теоретичних і прикладних досліджень конкурентної стратегії підприємств як основи досягнення підприємствами стійких ринкових позицій. Практичне значення теоретичних, методичних і прикладних результатів дослідження підтверджується їх використанням у практичній діяльності ТзОВ «ТІРАС-ТМ «Мозаїка». 1. Конкурентоспроможність підприємства та шляхи її підвищення 1.1 Поняття конкуренція,

конкурентоспроможність підприємства та конкурентні переваги Конкуренція — економічне змагання виробників однакових видів продукції на ринку за залучення більшої кількості покупців та одержання максимального доходу в короткостроковому або довгостроковому періодах. Основа конкурентних відносин — свобода вибору — реалізується у формі прагнення кожного одержувати для себе особисто грошовий дохід. Конкуренція означає

наявність на ринку великої кількості незалежно діючих продавців і покупців [19, 14]. Форми конкуренції [30, 17]: предметна – конкуренція між товарами однієї асортиментної групи, між аналогічними об'єктами, що задовольняють ту саму потребу; функціональна – конкуренція між товарами (об'єктами) – замінниками. Методи конкуренції на основі: критерію підвищення якості товару (нецінова); критерію підвищення якості, сервісу товару;

зниження ціни (цінова); зниження експлуатаційних витрат у споживача товару; використання всіх конкурентних переваг об'єкта й суб'єкта (інтегральна). Конкуренція може відбуватися на таких рівнях: місцевому (у групі, відділі, організації й т.п.); регіональному (районі, місті, області й т.п.); національному (у країні); - міжнаціональному (у декількох країнах); глобальному (у світовому масштабі, без конкретних країн). Фактори, що впливають