Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ТзОВ ТІРАС-ТМ Мозаїка — страница 3

  • Просмотров 1780
  • Скачиваний 12
  • Размер файла 492
    Кб

етапи, стратегії, критерії та інші субкатегорії. Разом з тим чимало аспектів залишається не розкритими. Поглибленого аналізу, уточнення, узагальнення та вдосконалення потребують причинно-наслідкові зв’язки, існуюча теоретико-методологічна база, основні чинники, що впливають на досліджуваний процес, специфіка його реалізації на різних ринках. Практично значущою тема є для підприємств із виробництва морозива – продукту

високої поживної цінності, споживання якого на душу населення в Україні істотно поступається аналогічним показникам розвинутих країн, а також уповільнюється через агресивні дії виробників товарів-субститутів. Недостатня розвиненість маркетингових технологій, брак інвестицій, дефіцит кваліфікованих спеціалістів-аналітиків та інші проблеми призводять до втрачання підприємствами своєї частки на ринку. Мета і завдання

дослідження. Метою роботи є наукове обґрунтування теоретико-методичних і прикладних засад розроблення шляхів підвищення конкурентоспроможності підприємства на підприємствах-виробниках морозива України. Для досягнення зазначеної мети поставлено та вирішено такі методологічно-практичні завдання: – уточнено сутність категорії «шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства» та дослідно-понятійний апарат; –

систематизовано об’єкти та критерії шляхів підвищення конкурентоспроможності підприємства; – виявлено основні чинники впливу на процес покращення конкурентоспроможності підприємства; – обґрунтовано структуру і зміст етапів покращення конкурентоспроможності підприємства; – досліджено кон’юнктуру вітчизняного ринку морозива та тенденції його розвитку; – здійснено оцінку конкурентної ситуації в галузі, встановлено

можливості підприємств забезпечувати й підтримувати ринкові позиції; – визначено стан та основні напрями розвитку діяльності підприємства на ринку морозива України; – встановлено споживчі вподобання щодо досліджуваного продукту, виявлено основні причини його купівлі й основні чинники, що впливають на вибір певної торговельної марки, для різних сегментів споживачів; – обґрунтовано доцільність використання інтегрованої

оцінки конкурентів, споживачів і підприємства-виробника у процесі позиціонування; – розроблено конкурентну стратегію для підприємства-виробника морозива. Об’єктом дослідження є ТзОВ «ТІРАС-ТМ «Мозаїка» - підприємство з виробництва морозива, що створено у 2000 р. на базі Ізмаїльського молокозаводу. Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і практичних аспектів процесу визначення шляхів підвищення