Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ТзОВ ТІРАС-ТМ Мозаїка — страница 29

  • Просмотров 2269
  • Скачиваний 12
  • Размер файла 492
    Кб

Отже, у 2008 році обсяг реалізації продукції зменшився на 662,40 тис.грн, при цьому баланс товарної продукції складав: РП2007=1974,6+2232,7+20 159,40-2135,6-3651,7=18 579,40 тис.грн РП2008=2135,6+3651,7+17 929,70-3998-1802=17 917,00тис.грн ∆РП=17 917,00 -18 579,40 =-662,40 тис.грн Тобто позитивний вплив мало зростання залишку готової продукції на початок 2008 року (+161,00 тис.грн) та зростання залишку товарів відвантажених, хоч і не сплачених в строк (+1419,00) й зменшення залишку відвантажених але не

сплачених в строк товарів станом на кінець року на 1849,7 тис.грн; негативно впливає зменшення виробництва на 2229,7 тис.грн, зростання залишку готової продукції на складі на 1862,4 тис.грн. г) аналіз забезпеченості і ефективності використання матеріальних ресурсів: Узагальнюючими показниками використання сировини та інших матеріальних ресурсів є матеріаломісткість та матеріаловіддача, які розраховуються за такими формулами [58,414]:

ММ = Кількість матеріальних ресурсів / Кількість ТТІ, МВ = Вартість ТП / Вартість матеріальних ресурсів, (2.2) де ММ — матеріаломісткість, т/т; МВ — матеріаловіддача, грн./грн. Проаналізуємо використання основного виду сировини(табл.. 2.10): Таблиця 2.10 - Використання сировини Показники Один. вим. 2007 рік 2008 рік Абсолютне відхилення,(+/-) 1 2 3 4 5 1. Виробництво: • морозиво тон 325,40 448,30 122,90 • пельмені тон 583,91 62,37 -521,54 • квас тон 378,71 75,77 -302,94 2.

Кількість цукру на виробництво разом: в т.ч.: 296,18 237,15 -59,03 • морозиво тон 146,43 206,22 59,79 • пельмені тон 0,00 0,00 0,00 • квас тон 143,91 30,31 -113,60 3.Матеріаломісткість виробів: 0,00 • морозиво тон 0,45 0,46 0,01 • пельмені тон 0,00 0,00 0,00 • квас тон 0,38 0,40 0,02 Таким чином, за основним видом сировини – цукром, спостерігається зростання матеріаломісткості при виробництві морозива з 45% до 46% (зростання на 1%) та при виробництві квасу з 38 до 40% (зростання на 2%) Для

більш глибокого аналізу використання сировини розглянемо на скільки ефективно використовувались сировина і матеріальні ресурси в вартісному виразі на основі даних таблиці 2.11 Таблиця 2.11- Ефективність використання сировини і матеріальних ресурсів Показники Один. вим. 2007 рік 2008 рік Абсолютне відхилення,(+/-) п.4-п.5 1 2 3 4 5 1. Товарна продукція в пор. цінах тис. грн 20 159,40 17 929,70 -2 229,70 2. Вартість цукру тис. грн 1 480,89 1 422,90 -58,00 3. Вартість

іншої сировини і матеріалів тис. грн 6 196,91 6 321,10 124,20 4. Вартість паливно- енергетичних ресурсів тис. грн 4 134,20 4 356,00 221,80 5. Матеріальні витрати тис. грн 11 812,00 12 100,00 288,00 6.Вартість зворотних відходів тис. грн 590,60 726,00 135,40 7.Вартість чистих матеріальних ресурсів тис. грн 11 221,40 11 374,00 288,00 8. Матеріаломісткість п.7/п.1 грн./грн. 0,56 0,63 0,08 9. Матеріаловіддача п.1/п.7 грн./грн. 1,80 1,58 -0,22 Як видно з наведених даних, в 2008 році в порівнянні з 2007 роком