Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ТзОВ ТІРАС-ТМ Мозаїка — страница 27

  • Просмотров 2183
  • Скачиваний 12
  • Размер файла 492
    Кб

виробництво морозива складало 87,51%, що перебільшує рівень 2006 року на 68,92% (рис.2.2, 2.3, 2.4). Рис.2.2. Обсяги виробництва продукції ТзОВ "Тірас - ТМ "Мозаїка" за 2006р. Рис.2.3. Обсяги виробництва продукції ТзОВ "Тірас - ТМ "Мозаїка" за 2007р. Рис.2.4. Обсяги виробництва продукції ТзОВ "Тірас - ТМ "Мозаїка" за 2008р. Економічну діяльність підприємства представимо у вигляді таблиць 2.7ч2.13. На виконання виробничої програми впливає

ряд факторів, які поділяють на три групи: - пов'язані з організацією праці та використанням робочої сили; - з наявністю та використанням засобів праці; - з наявністю і використанням предметів праці. Між цими факторами існують певні залежності, які слід розглянути та проаналізувати. Розглянемо вплив трудових факторів на виконання виробничої програми [64,242]. Дані для аналізу наведено в таблиці 2.3. Таблиця 2.3 - Вплив трудових факторів

Показники 2007 рік 2008 рік Абсолютне відхилення (+/-) 1.Товарна продукція, тис. грн. 20 159,40 17 929,70 -2 229,70 2. Середньоспискова чисельність ПВП, чол. 855 890 35,00 3. Середньорічний виробіток ТП на 1 прац.,грн 23578,25 20145,73 -3 432,52 З даних таблиці 2.3. видно, що на збільшення виробничої програми вплинули: зміна чисельності :ТП = +35 * 23578,25= 825,24 тис. грн. - зміна продуктивності праці: ТП = -3 432,52* 890 = -3054,94 тис. грн. Загальна зміна ТП ∆ТП = 825,24 -3054,94= -2 229,70тис. грн.

Розглянемо вплив на виконання виробничої програми другої групи факторів — наявності та ефективності використання основних виробничих фондів, використовуючи дані таблиці 2.4 [61,408]. Таблиця 2.4. - Вплив наявності і використання ОВФ Абсолютне Показники 2007 рік 2008 рік Відхилення, 1. Товарна продукція, тис. грн. 20 159,40 17 929,70 -2 229,70 2. Середньорічна вартість ОВФ, тис. грн. 15 084,60 17 830,00 2 745,40 3. Фондовіддача на 1 грн. Вартості ОВФ, грн. 1336,42 1005,5917 -330,83

На зміну обсягів виробництва продукції вплинули: -зміна середньорічної вартості ОВФ: ТП =+2 745,402* 1336,42= 3669,01тис. грн. -зміна фондовіддачі: ТП = -330,83* 17 830,00= -5898,70тис. грн. Загальна зміна: ∆ТП = 3669,01-5898,70= -2 229,70тис. грн. Розглянемо вплив на зміну обсягів виробництва третьої групи факторів — наявність та ефективність використання матеріальних ресурсів, використовуючи дані таблиці 2.5 [36,281]. Таблиця 2.5 - Вплив наявності і використання

матеріальних ресурсів Показники 2007 рік 2008 рік Абсолютне відхилення, (+/-) Товарна продукція, тис. грн. 20 159,40 17 929,70 -2 229,70 2. Матеріальні витрати, тис. грн. 11 812,00 12 100,00 288,00 3. Вартість ТП на 1 грн. матеріальних витрат, грн. 1706,69 1481,79 -224,89 З даних таб. 2.9. видно, що зростання обсягів виробництва відбулося за рахунок: -зміни матеріальних витрат: ТП = 288,00* 1706,69= 491,53тис. грн. - зміни матеріаловіддачі: ТП = -224,89* 12 100,00 = -2721,17тис. грн. Загальна зміна: АТП =