Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ТзОВ ТІРАС-ТМ Мозаїка — страница 24

  • Просмотров 2184
  • Скачиваний 12
  • Размер файла 492
    Кб

Контроль за якістю і безпекою молока, молочної сировини та молочних продуктів ТзОВ «ТІРАС-ТМ «Мозаїка» здійснюється відповідно до законодавства шляхом: додержання умов виробництва, зберігання та реалізації молока, молочної сировини, молочних продуктів і вторинної сировини згідно з нормативними документами; створення та діяльності лабораторії, обладнаної сучасними приладами і відповідними реактивами для визначення

показників якості молока, молочної сировини та молочних продуктів. ТзОВ «ТІРАС-ТМ «Мозаїка» є атестованим з виробництва молока, молочної сировини і молочної продукції, що видається відповідним територіальним органом виконавчої влади з питань аграрної політики й проводиться один раз на 5 років. На підприємстві запроваджено лінійно-функціональну організаційну структуру, що є комбінацією лінійної та функціональної структур.

Основний принцип - розмежування повноважень і відповідальності за функціями та прийняття рішень по вертикалі. Управління здійснюється за лінійною схемою, а функціональні підрозділи допомагають лінійним керівникам у вирішенні відповідних управлінських функцій. Переваги лінійно-функціональної структури - поєднання переваг лінійних та функціональних структур: чіткість і простота взаємодії; надійний контроль та дисципліна;

оперативність прийняття та виконання управлінських рішень; економічність за умов невеликих розмірів організації; спеціалізація функціональних керівників; інформаційна оперативність; розвантаження вищого керівництва. Недоліки: складність взаємодії лінійних і функціональних керівників; перевантаження керівників в умовах реорганізації; опір змінам в організації. Лінійно-функціональна оргструктура застосовується при

вирішенні задач, які постійно повторюються. Вона ефективна для масового виробництва зі стабільним асортиментом продукції і незначних змінах технології виробництва, що відповідає специфіці функціонування ТзОВ «ТІРАС-ТМ «Мозаїка» (рис. 2. 1). Рис. 2.1. Схема лінійно-функціональної організаційної структури Керівництво фірмою здійснюється Радою Директорів, яка складається з 2-х чоловіків. Вони мають значний стаж роботи не тільки в

сфері керування, але і безпосередньо на робочих місцях у торговій і виробничій сферах, де придбали великого професійного досвіду, просуваючись вперед по східцях кар'єри. На даний момент вже протягом ряду років грамотно здійснюють керівництво фірмою ТзОВ "Тірас - ТМ "Мозаїка". Стрімкий успіх ізмаїльської фабрики морозива "Мозаїка", можна назвати феноменальним. Впродовж декількох років новаторський підхід до