Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ТзОВ ТІРАС-ТМ Мозаїка — страница 11

  • Просмотров 1913
  • Скачиваний 12
  • Размер файла 492
    Кб

Внутрішнє середовище перед прийняттям: маркетинг, фінанси, виробництво, організація й кадри По кожному фактору визначаються показники в індивідуальному порядку Матриця можливості, загрози, сильні, слабкі сторони Таблиця профілю середовища Дає можливість зіставити погрози й можливості ринку із сильними і слабкими сторонами підприємства Допускає вироблення стратегії діяльності Недостатньо враховуються фактори-ризики

зовнішнього середовища. При аналізі навколишнього середовища необхідне складання окремої профільної таблиці Потребує значного часу й висококваліфікованого кадрового потенціалу Застосування необхідне Метод експертного оцінювання Продукт, ціна, канали збуту, просування продукту на ринку По кожному фактору вибираються змінні Проводиться оцінювання експертів у певному діапазоні, підсумуються оцінки, порівнюються

результати Дає можливість оцінити діяльність конкурентів на ринку при відсутності даних про їх фінансово-господарську діяльність Піддаються оцінці лише елементи маркетингу Відсутність стратегічних рішень і рекомендацій Не враховуються кон’юктура ринку і галузева структура Застосування можливе Модель Хофера/Шенделя Стадії розвитку (ЖЦ) Ефективність щодо конкурентів 15 змінних сильних сторін підприємництва, що

характеризують ЖЦ Матриця 5х3 Дає можливість визначити бізнес-стратегію Пристосована в основному для корпоративного бізнес-портфеля або для взаємозалежних видів бізнесу Не доцільне Фінансово-економічний метод Виділяються різні групи показників: ліквідність підприємства, управління активами, управління заборгованістю підприємства, рентабельність підприємства Вибираються коефіцієнти по кожній групі показників

Розрахунок коефіцієнтів по підприємствам-конкурентам, порівняльний аналіз у дінамиці Дається об’єктивна й повна оцінка сильних і слабких сторін підприємстві Складання ринкового рейтингу Простота й доступність використання Не враховуються елементи комплексу маркетингу Залишається без уваги менеджмент підприємства Застосування можливе й необхідне Метод картування стратегічних груп Вибираються на розсуд дослідника

Ціна/якість, розмах діяльності, рівень вертикальної інтеграції, ширина товарної номенклатури та інш. Вісь координат Пророкує конкурентні позиції підприємства (сприятлива, нейтральна, згубна) В одержуваних результатах велика частка ймовірностного характеру Громоздкість дослідження Застосування можливе Як видно з таблиці, існує досить велика кількість методів оцінки конкурентного положення підприємства на ринку, а саме: