Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ТзОВ ТІРАС-ТМ Мозаїка — страница 10

  • Просмотров 1763
  • Скачиваний 12
  • Размер файла 492
    Кб

Втрачається значення певних факторів при підсумовуванні декількох оцінок Визначити як варто перешикувати структуру бізнес-портфеля підприємстві Пропоновані стратегії маркетингу поверхневі Застосування недоцільне Через можливі похибки при виконанні і невизначеності результатів Модель Shell/DPM Конкурентна позиція фірми Привабливість галузі Перспективність 13 змінних що характеризують конкурентоздатність фірми; 13 змінних

що характеризують привабливість галузі Оцінки експертів Матриці 3х3 Ефективна в рамках капіталомістких галузей промисловості Поєднує якісні й кількісні показники в єдину параметрична систему Велика кількість змінних дозволяє зробити глибокий і системний аналіз факторів Важко вибрати з великого набору змінних найбільш значимі Присвоювання питомої ваги змінних при конструюванні шкал матриці дуже ускладнено Важко оцінити

які із змінних найбільш значимі Проведення аналізу потребує багато часу й високої компетенції експертів Через перераховані недоліки й обмеження не уявляється можливим Метод LOTS Існуюче положення фірми Стратегія діяльності Короткострокові цілі Кадровий потенціал Плани розвитку Організація менеджменту Індивідуально вибираються змінні по кожному фактору Тест-таблиця власного підприємства й основних конкурентів

Проводиться багатофакторний аналіз, що враховує всі аспекти господарського діяльності Труднощі зі збиранням даних для проведення аналізу Не оцінюється діяльність підприємств за основними елементами маркетингу Застосування можливе PIMS П’ять груп факторів: привабливість ринкових умов; чинність конкурентних позицій; ефективність використання інвестицій; використання бюджету; поточні зміни в положенні ринку 37 стратегічних

(ринкова частка, якість продукту, вертикальна інтеграція та інш.) ситуаційних змінних (швидкість зростання ринку, стадія розвитку галузі, інтенсивність потоків капіталу) Рівняння множинної регресії, що пов’язують змінні з величиною прибутковості й здатність фірми генерувати готівку Дозволяє визначити які стратегії варто застосовувати в конкурентко ринкових умовах. Можливість одержання прогнозних оцінок щодо того, що

відбудеться в довгостроковій і короткостроковій перспективах при проведенні певних стратегічних змін. Використовується широке коло показників Результати мають орієнтовний характер. Складність аналізу робить його недоступне для широкого кола користувачів методики. Необхідна велика база даних, одержання яких досить проблематичне Через перераховані недоліки й обмеження не уявляється можливим Ситуаційний (SWOT-аналіз)