Шляхи підвищення ефективності франчайзингу для господарюючого суб’єкта — страница 8

  • Просмотров 1407
  • Скачиваний 9
  • Размер файла 178
    Кб

випадку строковим контрактом між головним фpaнчaйзі і фpaнчaйзером встановлюється величина роялті, яка залежить від частки головного фpaнчaйзі в доходах фpaнчaйзі, залучених ним у систему. У субфpaнчaйзингу посередником виступає субфpaнчaйзер, функції якого ідентичні до функцій головного фpaнчaйзі. Різниця полягає лише в тому, що втягнуті в систему фpaнчaйзі на довгостроковій основі безпосередньо працюють з субфpaнчaйзером, майже не

вступаючи в контакти з материнською компанією. Вони також сплачують субфpaнчaйзеру внесок і роялті, частина яких перераховується материнській компанії, а залишок іде в дохід посередникам і на утримання системи. За цією схемою успіх справи, головним чином, залежить від субфpaнчaйзера. У фpaнчaйзингу, що розвивається, роль посередника виконує група інвесторів, яким материнська компанія поступається винятковим правом на освоєння

регіону. До обов’язків посередника входить зобов’язання у визначений термін відкрити певну кількість торгових або сервісних точок (термін і кількість обумовлені франшизою) на даній території. З одного боку, фpaнчaйзингова система допомагає малим підприємствам уникнути ряду перешкод із заснуванням і функціонуванням власного бізнесу, з іншого – як корпоративна структура, вона обмежує діяльність фpaнчaйзі. Але, оскільки

фpaнчaйзинг все більше приваблює дрібних підприємців, то переваги домінують над недоліками. [51, c. 40] Переваги системи для фpaнчaйзі полягають у тому, що: – за певну фіксовану плату фpaнчaйзі має можливість навчитися ефективним методам управління, підвищити свій професіоналізм і компетентність; – користуючись розробками материнської компанії, фpaнчaйзі ідуть в ногу зі споживчим попитом; – власник малого підприємства має можливість

користуватися перевагами, які доступні тільки великим компаніям; – відносно невелика конкуренція: франшиза знижує гостроту суперництва на визначеному сегменті ринку. До числа недоліків слід віднести: – обмеженість самостійності, підприємницької ініціативи; – обсяги продажу встановлюються власнику франшизи відповідно до політики маркетингу компанії фpaнчaйзера; – небезпека краху у випадку банкрутства або зменшення

популярності фpaнчaйзера; – проблеми спадкоємності справи: у випадку смерті особи, на яку оформлена франшиза, у родичів можуть виникнути проблеми зі спадщиною, якщо франшизою передбачено обов’язковий продаж у випадку смерті фpaнчaйзі. З позиції фpaнчaйзера перевагами вважаються: 1) збільшення ринку збуту при мінімальних вкладеннях; 2) економія на матеріальному заохоченні найманих працівників: фpaнчaйзі як власник підприємства має