Шляхи підвищення ефективності франчайзингу для господарюючого суб’єкта — страница 6

  • Просмотров 1399
  • Скачиваний 9
  • Размер файла 178
    Кб

функціонуванні підприємства найбільш активно. В Україні створено “Асоціацію роботодавців в галузі фpaнчaйзингу”, яка зареєстрована управлінням юстиції 29 грудня 2001 року за № 0295. Метою та завданням її діяльності є всебічне сприяння розвитку фpaнчaйзингу в Україні, а також представлення і захист прав та інтересів роботодавців у галузі фpaнчaйзингу в економічній, соціально-трудовій та інших сферах. [19, c. 55]. У світовій практиці

найбільш поширеними різновидами фpaнчaйзингу на внутрішньому ринку є бізнес-формат, на зовнішньому – майстер-франшиза [69, c. 5]. При застосуванні бізнес-формату між фpaнчaйзером і фpaнчaйзі встановлюються тісні підприємницькі стосунки, які включають не тільки надання права використання торгової марки (знаку), ноу-хау, операційних систем, товару чи послуги, але й спільну розробку маркетингової стратегії, планування бізнесу,

спільного здійснення контролю за якістю продукції і послуг та постійний двосторонній обмін інформацією. За майстер-франшизою міжнародний фpaнчaйзер продає виняткове право на розвиток всієї системи на території певної країни одному фpaнчaйзі, який стає власником майстерської ліцензії. Тобто, в даній країні він з фpaнчaйзі перетворюється на фpaнчaйзера, одержуючи право на продаж франшизи іншим підприємцям за певну сервісну плату

(роялті). Це відбувається в тому випадку, коли існує підвищений попит на дану франшизу і міжнародний фpaнчaйзер впевнений в успішному розвитку свого бізнесу в іншій країні. Оскільки в нашій країні відбувається тільки становлення фpaнчaйзингової системи, вважаю за необхідне проведення більш детального розгляду класифікації фpaнчaйзингу. Існує декілька різновидів фpaнчaйзингу, які можна згрупувати за такими критеріями: – в якому

вигляді фpaнчaйзер згідно з франшизою передає фpaнчaйзі товар; – яким чином будуються взаємовідносини фpaнчaйзера і фpaнчaйзі. В залежності від того, на якій стадії виробництва товар переходить від фpaнчaйзера до рук фpaнчaйзі, можна виділити товарний, виробничий і діловий фpaнчaйзинг, які історично змінювали один одного. Товарний фpaнчaйзинг полягає у придбанні прав на продаж товару у тому вигляді, в якому він був виготовлений під

торговою маркою головної компанії. Широка популярність головної компанії стає гарантією якості. Прикладом цього виду фpaнчaйзингу є компанії “Зінгер” та “Дженерал моторс”. Виробничий фpaнчaйзинг передбачає продаж фpaнчaйзі права на виробництво і збут продукції з сировини і матеріалів, закуплених у материнських компаній. Цей вид фpaнчaйзингу у свій час був застосований такими відомими компаніями-гігантами, як “Кока-кола” і