Шляхи підвищення ефективності франчайзингу для господарюючого суб’єкта — страница 5

  • Просмотров 1401
  • Скачиваний 9
  • Размер файла 178
    Кб

винаходи, промислові зразки, фірмові знаки, право на захист від недобросовісної конкуренції. Всі названі об’єкти захищені патентом або свідоцтвом на товарний знак (знак обслуговування), іншими виданими державними органами свідоцтвами та сертифікатами, або режимом комерційної таємниці. [13, c. 47] Фpaнчaйзинг – це контрактна будова, в якій фpaнчaйзер надає незалежному від нього фpaнчaйзі ліцензію на використання його імені та

торгових марок, а також на використання його системи управління бізнесом [51, c. 39]. Фpaнчaйзингова угода передбачає також навчання персоналу фpaнчaйзингового підприємництва та технічну допомогу фpaнчaйзера. Фpaнчaйзі зобов’язаний вести свій бізнес відповідно до системи, що її розробив фpaнчaйзер та проводити належні відрахування. Фpaнчaйзер для оформлення своїх взаємовідносин з партнерами по фpaнчaйзингу може використовувати

декілька форм: Unit (License) Franchise Agreement (єдинична ліцензійна угода про фpaнчaйзинг), Master Franchise Agreement (угода про фpaнчaйзинг з управляючим), Development Agreement (угода про освоєння території), Joint Venture Agreement (угода про спільне підприємство) [25, c. 74]. Одинична (ліцензійна) угода про фpaнчaйзинг є формою прямого фpaнчaйзингу, коли фpaнчaйзер укладає угоду з фpaнчaйзі напряму. Як правило, ця форма застосовується в межах однієї країни або між підприємствами

сусідніх країн. Ліцензійна угода надає фpaнчaйзі не ексклюзивну ліцензію на використання системи управління бізнесом, розроблену фpaнчaйзером в одному конкретному місці. Система зазвичай складається з окремих схем, стандартів, специфікації та торгових знаків. Угода про фpaнчaйзинг з управляючим є схемою, за якою фpaнчaйзер, не дивлячись на те, що ліцензійна угода про фpaнчaйзинг в межах його країни працює добре, може зіткнутись з

рядом проблем на зовнішньому ринку. Це незнання культури країни, структури бізнесу, необхідних економічних контактів. У випадку угоди про фpaнчaйзинг з управляючим, фpaнчaйзер надає іншій стороні – фpaнчaйзі ексклюзивне право на субліцензування інших осіб на використання системи. У таких угодах фpaнчaйзер називається “Licenser”, cубліцензор – “Licensee”, а субліцензіат – фpaнчaйзі. При роботі за угодою про освоєння території фpaнчaйзі

зобов’язується відкрити певну мінімальну кількість фpaнчaйзингів на обумовленій території протягом певного часу, при чому при відкритті кожного фpaнчaйзингу він має підписати одиничну угоду про фpaнчaйзинг. Угода про спільне підприємство надає фpaнчaйзеру як власнику частки статутного фонду фpaнчaйзингового підприємства певний контроль над прийняттям рішень. У випадку створення спільного підприємства фpaнчaйзер бере участь у