Шляхи підвищення ефективності франчайзингу для господарюючого суб’єкта — страница 4

  • Просмотров 1403
  • Скачиваний 9
  • Размер файла 178
    Кб

бізнесу в Україні. Фpaнчaйзингова система співробітництва являє собою специфічну варіацію вертикальної інтеграції великих і малих фірм через оригінальну систему контрактів-ліцензій (франшиз). Вони дозволяють фpaнчaйзі, тобто невеликій фірмі, вести певний вид підприємницької діяльності, встановлений іншою стороною – фpaнчaйзером, переважно великою (головною) фірмою [27, с.70]. Фpaнчaйзинг надає можливість підприємству об’єднатись з

іншим підприємством або цілим ланцюгом підприємств, які впевнено почувають себе на ринку, чиї послуги користуються стабільним попитом, відлагоджені певні системи фінансового контролю та виробництва даної послуги. “Франчайзинг – тривалі у часі взаємовідносини, за якими фpaнчaйзер надає захищене законним чином право займатись певною підприємницькою діяльністю, а також допомогу в організації цієї діяльності, навчанні,

реалізації та управління за винагороду від фpaнчaйзі” (визначення Міжнародної асоціації фpaнчaйзингових організацій /МАФО/ ). Сам термін “фpaнчaйзинг” походить від французького слова “franchise”- привілей, пільга. Відповідно, фpaнчaйзером називається організатор справи, а фpaнчaйзі – підприємство, що використовує ім’я фpaнчaйзера на умовах фpaнчaйзингового договору. Фpaнчaйзинг є вигідним для обох сторін – фpaнчaйзер глибоко проникає на

ринок, а фpaнчaйзі істотно зменшує фактори ризику на початку нового бізнесу. У Міністерстві торгівлі США підрахували, що закриття фpaнчaйзингових компаній у перші п’ять років їх існування складає лише 4%. Є офіційні повідомлення про те, що фpaнчaйзинг використовується більш як у 70- ти країнах світу. Основною рисою та найбільшою перевагою фpaнчaйзингу є те, що він поєднує в собі глибокі знання, досвід, стабільне фінансове становище

фpaнчaйзера – організатора справи, власника генеральної ліцензії, ноу-хау, патенту, головного консультанта та постачальника сировини, продуктів, обладнання, технології, необхідних для ведення бізнесу та фpaнчaйзі – бізнесмена, підприємця, менеджера, чия діяльність є самостійною, але його підприємство функціонує не як окремий суб'єкт підприємництва, а як частина єдиного комплексу, що об’єднаний фpaнчaйзером – власником

нематеріальних активів підприємства, що належить фpaнчaйзі. Слід особливо відзначити, що саме нематеріальні активи, інтелектуальна власність фpaнчaйзера, є основною причиною, що спонукає незалежного підприємця укладати фpaнчaйзингову угоду, навіть у тих випадках, коли підприємець-фpaнчaйзі знає певну справу досконало. Під загальною назвою “інтелектуальна власність” слід розуміти дуже широке коло об’єктів: товарні знаки, марки,