Шляхи підвищення ефективності франчайзингу для господарюючого суб’єкта — страница 11

  • Просмотров 1495
  • Скачиваний 9
  • Размер файла 178
    Кб

найбільшого розвитку фpaнчaйзингу припадає на 1980 р. в США, де кожних 6,5 хвилин відкривалось нове фpaнчaйзингове підприємство. На сьогодні фpaнчaйзинговими мережами в США створюється біля 13% ВНП, в них зайнято 7 млн. чоловік. За даними міністерства торгівлі США, протягом останніх дванадцяти років реалізація товарів і послуг компаніями, які працюють за системою фpaнчaйзингу, зростає щомісячно на 10%. За прогнозами експертів, після 2000 року

в США частка фpaнчaйзингу в роздрібному товарообороті буде досягати 50%, зараз вона становить 35%. Після США найбільш сильними є позиції фpaнчaйзингу в Канаді, де його частка в роздрібному товарообороті досягає 26%; у Західній Європі та Японії - близько 10%. У цілому ж у промислово розвинених країнах діє більше 1млн. таких фірм, які забезпечують роботу 10 млн. чоловік, а згідно з економічними прогнозами чисельність малих фірм, працюючих на

основі фpaнчaйзингової системи привілейованих зв`язків і контрактів, зросте до 3 млн. на початок 2006 року [439, с. 115]. У Росії вперше в практиці підприємства було використано принципи фpaнчaйзингу в 1990 році науково-виробничою фірмою “Дока”, яка займалася створенням устаткування для малого і середнього бізнесу. У 1995 році інша компанія - 1С була змушена запровадити фpaнчaйзинг, щоб зберегти на досягнутому рівні обсяг продаж свого

фірмового продукту – бухгалтерської програми “ 1С-Бухгалтерія ”.Із 850 власних ділерів вона відібрала 70, які стали фpaнчaйзі. Система фpaнчaйзингових відносин є поширеною у багатьох галузях економіки, зокрема у готельному господарстві у формі готельних ланцюгів. Готельний ланцюг як форма бізнесу виникла в США наприкінці Другої світової війни, піонерами в цьому були компанії Statler group, Hilton и Sheraton. Об’єднання готелів у

фpaнчaйзинговій формі ланцюга має дві основні цілі: забезпечення конкурентоспроможності на ринку гостинності за рахунок високої якості обслуговування. Якість підтримується станом основних фондів (якість споруд та оформлення інтер’єрів, обладнання), кваліфікацією персоналу, безпекою особистості та майна; забезпечення економічної ефективності діяльності шляхом стабільного завантаження готелів. Об'єднання дозволяє зменшити

витрати на резервування, маркетингові дослідження, рекламу, підготовку кадрів. Об’єднання у ланцюг може здійснюватись на основі різних видів і форм власності: Належність готелів одному власнику. Договір про оренду або контракт на управління (менеджмент). При роботі на умовах договору оренди власник зберігає за собою особисту назву готелю і після закінчення строку проходить атестацію на право відновлення оренди. Оренда може