Рух людського капіталу. Основи інтерналізації ринку праці і закономірності міграції робітників

  • Просмотров 437
  • Скачиваний 7
  • Размер файла 71
    Кб

Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти міграції в європейському просторі 1.1 Сутність міжнародної міграції 1.2 Види міграції в європейському просторі 1.3 Функції та регулювання міжнародних міграційних процесів Розділ 2. Аналіз міграції в європейському просторі 2.1 Показники, характеризуючі міграцію 2.2 Європейські міграційні потоки 2.3 Рух людського капіталу та його показники Розділ 3. Тенденції та перспективи міграційних

процесів 3.1 Інтернаціоналізація світового ринку праці 3.2 Закономірності міграції робітників Висновок Список літератури Додаток Вступ Міжнародна міграція - явище далеке не нове. В умовах нерозвиненості статистики і прикордонна система потоки міжнародних мігрантів узагалі не фіксувалися державними органами. Та й сьогодні визначити точно обсяги міжнародного переміщення цього найважливішого фактора виробництва

представляється таки складною справою. Проблема міграції в західноєвропейському просторі дуже актуальна зараз, тому що в багатьох є можливість безперешкодного в'їзду на територію іноземних держав. По більшій частині люди виїжджають на територію іншої країни у спробах знайти хоча б тимчасову або більш високооплачувану роботу. Активно відбувається в усім світі процес інтернаціоналізації виробництва супроводжується

інтернаціоналізацією робочої сили. Трудова міграція стала частиною міжнародних економічних відносин. Міграційні потоки спрямовуються з одних регіонів і країн в інші. Породжуючи визначені проблеми, трудова міграція забезпечує безсумнівні переваги країнам, що приймають робочу силу. Інтенсифікація процесів, що спостерігається в останні десятиліття, міграції виражається як у кількісних показниках, так і в якісних: змінюються

форми і напрямки пересування трудових потоків. Ціль курсовій роботі - поглиблення теоретичних знань щодо руху людського капіталу та інтернаціоналізації ринку праці та визначення закономірностей міграції робітників. Одним із проявів інтернаціоналізації і демократизації господарського і соціально-культурного життя людства, а також наслідків гострих міжнаціональних протиріч, прямих зіткнень між країнами і народами,