Розвиток і вдосконалення льотної промисловості України — страница 8

  • Просмотров 1816
  • Скачиваний 9
  • Размер файла 548
    Кб

розміщення навантажень, необхідного ступеня надійності електропостачання, наявності на підприємстві власного ДЖ – заводської теплоелектроцентралі (ТЕЦ). 2.1 Загальні відомості про джерела живлення в системах промислового електропостачання До основних ДЖ підприємств належать енергосистема та заводські електростанції. Крім того, на підприємствах застосовують установки гарантованого живлення (УГЖ), ДЖ вторинних допоміжних

кіл. Техніко-економічні показники енергосистем кращі, ніж у заводських електростанцій, які будують, якщо це технічно доцільно та економічно рентабельно, для сумісного виробництва теплової та електричної енергії у таких випадках: наявності відходів виробництва, придатних як паливо; при великому тепло-споживанні; особливих вимогах до електропостачання. УГЖ використовують за наявністю електроприймачів (ЕП) особливої групи

надійності як третє незалежне ДЖ. При невеликій потужності ЕП особливої групи застосовують УГЖ потужністю від 16 до 250 кВА. ДЖ вторинних допоміжних кіл живлять апарати захисту, сигналізації й управління комутаційних апаратів (вимикачів та інших апаратів з дистанційним управлінням). електричний мережа дріт трансформатор 2.2 Основні принципи побудови схем електропостачання промислових підприємств Перший принцип – максимальне

наближення ДЖ високої напруги до електроустановки (ЕУ) споживачів, що приводить до мінімуму кількості мережних ланок і кількості проміжних трансформацій та комутацій. Другий принцип – резервування живлення для різних категорій надійності має бути передбачене в схемі електропостачання (відмова від "холодного" резерву). Для цього всі елементи (лінії, трансформатори) повинні нести постійне навантаження в нормальному режимі, а в

післяаварійному режимі при вимиканні пошкоджених елементів приймати на себе живлення залишених у роботі споживачів з урахуванням допустимих правилами для цих елементів перевантажень. Третій принцип – наскрізне секціонування усіх ланок СЕП (шини ГПП, ПГВ, РП, вторинної напруги цехових ТП) з установленням на секційних апаратах пристроїв АВР. Четвертий принцип – вибір режиму роботи елементів СЕП. Основним є роздільна робота

елементів (ліній, трансформаторів), що призводить до зниження струмів короткого замикання (КЗ), застосування більш „легкої” та дешевої комутаційної апаратури, спрощеного релейного захисту. 2.3 Електропостачання промислового підприємства від енергосистеми без власної електростанції Залежно від напруги ДЖ електропостачання здійснюється за двома варіантами схем [2-5]: 1) схеми напругою 6 - 10 кВ; 2) схеми напругою 35 - 220 кВ. Перші