Розвиток і вдосконалення льотної промисловості України — страница 7

  • Просмотров 2081
  • Скачиваний 10
  • Размер файла 548
    Кб

навколо провідників змінного магнітного поля, яке наводить в провіднику електрорушійну силу зворотного напряму  ЕРС самоіндукції. Опір струму, обумовлений протидією ЕРС самоіндукції, називається реактивним індуктивним опором. Величина індуктивного опору одного дроту (фази) повітряної лінії на 1 км виражається наступною формулою: , (1.3) де ω – кругова частота змінного струму; – середня відстань між осями дротів; d – діаметр

дроту; μ – відносна магнітна проникність матеріалу дроту (для ліній з дротами з кольорового металу μ = 1). 1.4 Схеми заміщення і параметри трансформаторів Для місцевих мереж звичайно враховують тільки активний і індуктивний опори трансформаторів (рис. 1.4). RТ ХТ Рисунок 1.4 - Послідовна схема заміщення трансформатора Активний опір обмоток двообмоточного трансформатора визначають по відомих втратах потужності в міді (у обмотках)

трансформатора ΔРМ кВт при його номінальному навантаженні: , . (1.4) У практичних розрахунках втрати потужності в міді (у обмотках) трансформатора при його номінальному навантаженні приймають рівними втратам короткого замикання при номінальному струмі трансформатора, тобто ΔРМ ≈ ΔРК. Знаючи напругу, короткого замикання uК% трансформатора (з довідкової літератури), яка чисельно рівна падінню напруги в його обмотках при

номінальному навантаженні, виражена у відсотках від його номінальної напруги, тобто , (1.5) можна визначити повний опір обмоток трансформатора , (1.6) а потім і індуктивний опір обмоток трансформатора . (1.7) Для крупних трансформаторів, що мають дуже невеликий активний опір, звичайно визначають індуктивний опір з наступної наближеної умови: . (1.8) При користуванні формулами слід, враховувати, що опори обмоток трансформатора можуть

бути визначені при номінальній напрузі як його первинної, так і вторинної обмотки. У практичних розрахунках зручніше визначати RТ і XТ при номінальній напрузі тієї обмотки, для мережі якої ведуть розрахунок. 2. РОЗРОБКА СХЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПІДПРИЄМСТВА Схема електропостачання показує зв'язок між джерелом живлення (ДЖ) та споживачами електроенергії підприємства. Питання живлення електроенергією промислових підприємств

вирішуються проектними організаціями разом з енергосистемою залежно від необхідної споживаної електроенергії, особливостей технології підприємства, перспектив розвитку електропостачання даного району та інших факторів. Крім того, схема живлення підприємства також залежить від відстані до ДЖ, загальної схеми електропостачання даного району, величини необхідної потужності з урахуванням її зростання, територіального