Розвиток і вдосконалення льотної промисловості України — страница 6

  • Просмотров 2084
  • Скачиваний 10
  • Размер файла 548
    Кб

електричної енергії (ЕЕ), багато в чому пояснюють їх схеми заміщення. Основні електричні параметри ЛЕП: активний і індуктивний опір, активна і реактивна провідність, рівномірно розподілені по всій довжині лінії. Проте точне врахування таких опорів і провідності необхідний лише при розрахунку дуже довгих ліній. При розрахунках місцевих мереж йдуть на наступні спрощення: а) параметри ЛЕП вважають такими, які знаходяться в

окремих крапках; б) провідністю лінії нехтують взагалі, оскільки при обмежених довжинах місцевих мереж і порівняно невисоких напругах її вплив на результати розрахунків малий; в) опорів і провідності трансформаторів не враховують, оскільки вважають, що втрати напруги вже відбиті величинами допустимих значень втрат напруги в мережі, що задаються; г) в деяких випадках, наприклад при розрахунках кабельних мереж з малим перетином

кабелів, нехтують їх індуктивним опором, оскільки він малий в порівнянні з активним опором; д) розрахунок ведеться для однієї фази, вважаючи напруги і струми фаз симетричними. Розрахунок місцевих електричних мереж проводять по послідовній схемі заміщення (рис. 1.3). Як відомо з курсу електротехніки, розрізняють: а) опір провідника постійному струму (омічний); б) опір провідника змінному струму (активний). По своїй величині другий

опір більше першого унаслідок поверхневого ефекту, що полягає в перерозподілі струму по перетину провідника з центральної його частини до поверхні. В результаті струм в центральній частині дроту менше, ніж на поверхні, перетин дроту використовується не повністю, і опір дроту зростає в порівнянні з омічним. RЛ ХЛ Рисунок 1.3 - Послідовна схема заміщення електричної мережі Поверхневий ефект особливо різко виявляється при струмах

високої частоти, а також в сталевих дротах, у яких магнітний потік усередині дроту значно більше завдяки високій магнітній проникності стали. Для ліній, виконаних дротами з кольорового металу, явище поверхневого ефекту при промислових частотах незначне; тому в практичних розрахунках активні опори для цих дротів звичайно приймають рівними їх омічним опорам. ХЛ| і RЛ визначають через питомі параметри на кілометр довжини ЛЕП|. RЛ =

R0 · ℓ, (1.1) ХЛ = Х0 · ℓ,(1.2) де ℓ - довжина ЛЕП| в км; , Ом/км, ρ  питомий опір матеріалу; γ  питома провідність матеріалу; F – перетин дроту|проводу|. Показники питомої провідності та питомого опору для дроту з кольорових металів приведені у табл. 1.1. Таблиця 1.1 - Показники питомої провідності та питомого опору дроту ρ, Ом·мм2/км γ, м/Ом·мм2 Дріт мідний 18,8 53 Дріт алюмінієвий 31,5 31,7 Проходження змінного струму по лінії викликає створення