Розвиток і вдосконалення льотної промисловості України — страница 4

  • Просмотров 2117
  • Скачиваний 10
  • Размер файла 548
    Кб

електричної енергії від джерел до розподільних пунктів великих груп споживачів;розподільні електричні мережі – для розподілу електричної енергії по споживачах;місцеві електричні мережі з напругою до 35 кВ завдовжки 15-30 км і більш;районні електричні мережі з напругою 110 кВ і вище. До них відносяться одиночні протяжні ЛЕП напругою 35 кВ;ЛЕП міжсистемні з напругою 220 кВ – 750 кВ і вище, призначенні для зв'язку окремих електричних

систем. По роду струму: електричні мережі постійного струму; електричні мережі змінного струму. По числу дротів: двухдротяні;трьох дротяні;четирйохдротяні;п'ятидротяні. По структурі схем з'єднання (рис. 1.2): магістральні розімкнені мережі, що складаються з одиночних ліній, кожна з яких живить декілька навантажень;магістральні з відгалуженням;радіальні розімкнені мережі, що складаються з ліній, кожна з яких живить окреме

навантаження або окрему групу близько розташованих споживачів; Рисунок 1.2 - Класифікація електричних мереж по структурі схем з'єднання Крім того, бувають електричні мережі магістральні замкнуті, радіальні замкнуті, складно замкнуті. За способом заземлення нейтралі: з ізольованою нейтраллю;з компенсованою нейтраллю;з глухозаземленою;з нейтраллю заземленої через реактор. По напрузі: електричні мереж з напругою до

1000В;електричні мережі з напругою вище 1000В;електричні мережі надвисокої напруги (вище за 220кВ). 1.2 Вимоги до електричних мереж і види їх розрахунків Електричні мережі повинні забезпечувати: Надійність та живучість електропостачання;Високу якість електроенергії;Зручність та безпеку в експлуатації;Економічність;Можливість подальшого розвитку мережі без її докорінного переобладнання. Вимоги надійності електропостачання

забезпечуються вибором схеми мережі надійністю окремих елементів мережі та її виконання в цілому. Забезпечення високої якості електроенергії полягає в підтриманні у споживачів частоти і напруги в заданих границях. Для електричної мережі ця вимога зводиться до забезпечення споживачів електроенергією при заданій якості напруги за рівнем і формою кривої. Зручність і безпека при експлуатації забезпечується додержанням всіх

норм проектування електричних мереж зазначених в „Правилах обладнання електроустановок” , будівельних нормах та інших провідних документах. Економічність еклектичної мережі забезпечується тим що в процесі проектування робиться глибокий техніко-економічний аналіз всі рішень, що приймаються. Його мета – забезпечити мінімум втрат при умові виконання вимог з надійності та якості електроенергії, інших вимог, що стоять перед