Розвиток і вдосконалення льотної промисловості України — страница 3

  • Просмотров 2083
  • Скачиваний 10
  • Размер файла 548
    Кб

напруг і електроприймачів, називається електричною системою. У електричну систему не входять первинні двигуни і теплові мережі з їх живленням. Окремі електричні системи з'єднуються між собою лініями передачі високої напруги, внаслідок чого утворюється єдина високовольтна мережа крупного району країни  частина єдиної електроенергетичної системи (ЕЕС) всієї країни. Передача великих кількостей електричної енергії на

значні відстані можлива і економічно доцільна тільки по лініях передачі високої напруги. З цією метою електрична енергія, що виробляється генераторами, перетвориться в енергію високої напруги за допомогою трансформаторів, що встановлюються безпосередньо на електростанціях. Підстанції, на яких проводиться ця трансформація, називаються трансформаторними підстанціями, що підвищують. Приймальні ж підстанції, що перетворюють

електричну енергію з напруги, при якій вона передавалася по лініях передачі, до напруги приєднаної до підстанції розподільної мережі, називаються знижуючими трансформаторними підстанціями. Підстанції, призначені для прийому і розподілу електроенергії на одній напрузі, без перетворення і трансформації її, називаються розподільними пунктами (РП). Розподільні пристрої генераторної напруги електростанцій і знижуючих

підстанцій з регулюванням вторинної напруги під навантаженням, до яких приєднані розподільні мережі даного району, називаються центрами живлення (ЦЖ). 1.1 Призначення, види та класифікація електричних мереж Електрична лінія (лінія електропередачі, ЛЕП|) – електроустановка, що є сукупністю токоведущих елементів, їх ізоляції і що несуть конструкцій, призначена для передачі електричної енергії. Електрична підстанція –

електроустановка, призначена для перетворення і розподілу електричної енергії. Електричний розподільний пристрій – електроустановка, призначена для прийому і розподілу електричної енергії на одній напрузі і що містить комутаційні апарати, допоміжні пристрої і елементи, що їх сполучають. Електрична мережа – сукупність підстанцій, розподільних пристроїв і електричних ліній, що їх сполучають, призначених для передачі

електричної енергії від джерел до споживачів. ДЕЕ Спож. ЕЕ Спож. ЕЕ Спож. ЕЕ ДЕЕ ДЕЕ РП ВН Підвищ. тр-ф-р РП НН РП НН Пониж. тр-ф-р РП ВН Мережі, що живлять Мережі високої напруги Розподільчі мережі Підстанція, що підвищує Підстанція, що понижує Електричне коло ЛЕП ЛЕП ЛЕП Рисунок 1.1 - Види електричних мереж Класифікація електричних мереж: По розміщенню: зовнішні і внутрішні. За призначенням: що живлять мережі (лінії) – для передачі