Розвиток і вдосконалення льотної промисловості України

  • Просмотров 2071
  • Скачиваний 10
  • Размер файла 548
    Кб

Abiword HTML Document ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ САЕ – системи автономного електропостачання; ЕЕС – електроенергетична система; РП – розподільчий пункт; ЦЖ – центр живлення; ЛЕП – лінія електропередач; ВН – висока напруга; НН – низька напруга; ЕЕ – електрична енергія; ЕМ – електрична мережа; ЕРС – електрорушійна сила; СЕП – система електропостачання; НДР – науково–дослідна робота; АД – асинхронний електродвигун; ЕД –

електродвигун; УГЖ – установку гарантованого живлення; ШГЖ – шина гарантованого живлення; ГПП – головна понижуюча підстанція; ЦРП – центральний розподільчий пункт; ТП – трансформаторна підстанція|харчування|; АВР – автоматичне вмикання резерву; СД – синхронний двигун; ЕРС – електрорушійна сила; ЕОМ – електронно обчислювальна машина; КУ – конденсаторна установка; ТЕЦ – теплоелектроцентраль; ДЖ – джерело живлення. ВСТУП

Подальший розвиток і вдосконалення льотної промисловості України тісно пов'язаний з розвитком систем електропостачання, за допомогою яких забезпечуються нормальна життєдіяльність людей, які користуються послугами льотного транспорту і виконання обслуговуючим персоналом поставлених перед ними задач. Особлива роль відводиться системам автономного електропостачання. Системи автономного електропостачання (САЕ) в

загальному випадку призначені для отримання, виробництва, перетворення і розподілу електроенергії між електроприймачами. Широке використання в електроприймачах нових елементів і пристроїв, що виконують відповідальні задачі, значна їх концентрація вимагають різкого підвищення надійності і безперебійності електроживлення споживачів електричною енергією підвищеної якості. Отже, основними елементами САЕ повинні бути

установки гарантованого живлення (УГЖ) як змінного, так і постійного струму. Тому в даному дипломному проекті основну увагу надається установкам гарантованого живлення і їх елементам (різноманітним перетворювачам електричної енергії, стабілізаторам напруги і автономним джерелам електричної енергії). За довгі роки наші вчені, інженери і робітники створили передову електротехнічну промисловість, що випускає перетворювачі