Розробка, дослідження системи керування на основі нейронної мережі

  • Просмотров 1479
  • Скачиваний 10
  • Размер файла 1458
    Кб

Міністерство освіти і науки України @page { size: 8.27in 11.69in; margin-left: 1.18in; margin-right: 0.59in; margin-top: 0.79in; margin-bottom: 0.79in } p { margin-bottom: 0in; direction: ltr; font-size: 14pt; line-height: 150%; text-align: justify; widows: 2; orphans: 2 } h1 { margin-bottom: 0.04in; direction: ltr; text-align: left; widows: 2; orphans: 2 } h1.western { font-family: "Arial", serif; font-size: 16pt } h1.cjk { font-size: 16pt } h1.ctl { font-family: "Arial"; font-size: 16pt } h2 { margin-top: 0in; margin-bottom: 0in; direction: ltr; text-align: center; widows: 2; orphans: 2 } h2.western { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 14pt; font-weight: normal } h2.cjk { font-family: "Times New Roman"; font-size: 14pt;

font-weight: normal } h2.ctl { font-family: "Times New Roman"; font-size: 14pt; font-weight: normal } h3 { margin-top: 0.17in; margin-bottom: 0.04in; direction: ltr; color: #000000; text-align: left; widows: 2; orphans: 2 } h3.western { font-family: "Arial", serif; font-size: 13pt } h3.cjk { font-family: "Times New Roman"; font-size: 13pt } h3.ctl { font-family: "Arial"; font-size: 13pt } h4 { margin-top: 0.17in; margin-bottom: 0.04in; direction: ltr; color: #000000; text-align: left; widows: 2; orphans: 2 } h4.western { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 14pt } h4.cjk { font-family: "Times New Roman"; font-size: 14pt } h4.ctl { font-family: "Times New Roman"; font-size: 14pt } h6 { margin-top: 0.17in; direction: ltr; text-align: left; widows: 2; orphans: 2;

page-break-after: auto } h6.western { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 11pt } h6.cjk { font-family: "Times New Roman"; font-size: 11pt } h6.ctl { font-family: "Times New Roman"; font-size: 11pt } h1.!заголовок-1-western { text-indent: 0.5in; margin-top: 0in; margin-bottom: 0in; background: #ffffff; font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 14pt; letter-spacing: -0.1pt; so-language: uk-UA; line-height: 150%; text-align: center; widows: 0; orphans: 0 } h1.!заголовок-1-cjk { text-indent: 0.5in; margin-top: 0in; margin-bottom: 0in; background: #ffffff; letter-spacing: -0.1pt; font-size: 14pt; line-height: 150%; text-align: center; widows: 0; orphans: 0 } h1.!заголовок-1-ctl { text-indent: 0.5in; margin-top: 0in; margin-bottom: 0in;

background: #ffffff; letter-spacing: -0.1pt; font-family: "Times New Roman"; font-size: 14pt; line-height: 150%; text-align: center; widows: 0; orphans: 0 } Міністерство освіти і науки України НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» Факультет XXX Кафедра «Обчислювальна техніка та програмування» Спеціальність 8.091502 «Системне програмування» ЗАТВЕРДЖУЮ Завідувач кафедри ОТП ___________/Xxxxx Ф.А./ «_____» ____________2009р. ДИПЛОМНА РОБОТА освітньо-кваліфікаційного рівня магістр

Тема роботи «Розробка, дослідження системи керування на основі нейронної мережі» затверджена наказом по НТУ «ХПІ» від “ 21 ” жовтня 2009 г. № 2725-III Шифр роботи XXX23.2725-ІІІ. Виконавець Керівник Харків 2009 РЕФЕРАТ Звіт з дипломної роботи: 141с., 45 рис., 19 табл., 61 джерело. Об’єкт дослідження – система керування на основі нейронної мережі. Мета роботи – розробка та моделювання роботи системи керування на основі нейронної мережі, що