Розробка бізнес-плану реалізації проекту по випуску нової продукції на ВАТ "Іскра" — страница 8

  • Просмотров 1083
  • Скачиваний 10
  • Размер файла 147
    Кб

боротьби з іншими виробниками таких же товарів і схожих послуг; формулювання і забезпечення шляхів вирішення цих проблем. б) потенційним інвестором (кредитором) і партнером: для оцінки економічної ефективності бізнес-проектів, що намічаються, реальності отримання бажаного прибутку; повернення кредиторам вкладених в цей проект засобів. Цілі розробки бізнес-плану можуть бути різноманітними, наприклад: виявити ступінь

реальності досягнення намічених результатів в завершеному проекті або технічному рішенні; переконати колег в реальності досягнення певних якісних або кількісних показників програми, що пропонується; підготувати суспільну думку до проведення акцiювання підприємства, за схемою, що пропонується; довести певному колу осіб доцільність перебудови роботи і організації існуючої або створення нової фірми; для притягнення уваги і

підсилення зацікавленості потенційного інвестора. Таким чином, розробка бізнес-плану необхідна для вирішення таких завдань: 1) чіткого формулювання цілей підприємства, визначення конкретних кількісних показників, їх реалізації і строків досягнення; 2) розробки взаємозв’язаних виробничих, маркетингових і організаційних програм, які забезпечують досягнення поставлених цілей; 3) визначення необхідних об’ємів фінансування i

пошук його джерел; 4) виявлення труднощів i проблем, з якими прийдеться зіткнутися в ході реалізації проекту; 5) організації системи контролю за ходом здіснення проекту; 6) підготовки розгорнутого обґрунтування, необхідного для залучення інвесторів до фінансування проекту [37, c. 107]. Аналіз перших п’яти направлень використання бізнес-плану свідчить про те, що він необхідний підприємцю навіть в тих випадках, якщо участь капіталу зі

сторони в проекті не передбачається. Зараз в умовах падіння виробництва і високої інфляції, підприємства далеко не завжди відчувають потрібність в розробці довгострокових бізнес-планів, пов’язаних зі значними вкладеннями у виробничі проекти. Але слід мати на увазі, що реформи почнуть приносити відчутні результати тільки тоді, коли буде створений сприятливий клімат для інвестиційних вкладень в виробничі проекти. Тільки тоді

вміння розробляти і складати бізнес-плани стане необхідним елементом діяльності будь-якого підприємства. А також, перехід української економіки на ринкову основу, відкриває можливості, пов’язані з залученням зарубіжних капіталів. І тут для того, щоб говорити з зарубіжними партнерами на зрозумілій для них мові конкретних проектів та цифр, знову ж таки необхідна підготовка відповідних обґрунтувань або бізнес-планів. Тому