Розробка бізнес-плану реалізації проекту по випуску нової продукції на ВАТ "Іскра" — страница 10

  • Просмотров 1081
  • Скачиваний 10
  • Размер файла 147
    Кб

русло. Підготувавши бізнес-план, підприємець отримує інструмент контролю управління, що забезпечує поступове .просування підприємства до встановленої мети. У процесі складання бізнес-план виступає інструментом самонавчання, а після реалізації передбачених ним дій - основою для порівняння з фактичними досягненнями. Таким чином, підприємець набуває знань, досвіду та професіоналізму, що неможливо без планування. В умовах

ринкової економіки бізнес-план є робочим інструментом, який використовується у всіх галузях підприємництва. Бізнес-план описує процес функціонування фірми, показує, яким чином її керівники мають намір досягти своєї мети, насамперед підвищення прибутковості роботи. Добре розроблений бізнес-план допомагає фірмі зростати, завойовувати нові позиції на ринку, розробляти перспективні плани свого розвитку, формувати концепції

виробництва нових товарів і послуг та обирати раціональні шляхи їх реалізації. Бізнес-план не є сталим документом: він систематично поновлюється, до нього вносяться зміни, обумовлені змінами, що відбуваються всередині фірми, змінами на ринку, в економіці в цілому. Бізнес-план узгоджує внутрішній аналіз фірми з макроекономічним аналізом, що його проводять спеціалізовані наукові організації [34, c. 120]. Як результат досліджень та

організаційної роботи, що має своєю метою вивчення конкретного напрямку діяльності фірми на визначеному ринку в організаційно-економічних умовах і що склалися, бізнес-план грунтується на: — конкретному проектуванні виробництва визначеного товару (послуги), створення нового типу виробів або нових послуг; — всебічному аналізі виробничо-господарської та комерційної діяльності організації, метою якого є виділення її слабких і

сильних сторін, специфіки та відмінностей від інших аналогічних фірм; — вивченні конкретних фінансових, техніко-економічних та організаційних механізмів, що використовуються в економіці для реалізації конкретних завдань. Узагальнено сутність та функції бізнес-плану наведено на рисунку 1.3. Бізнес-план є одним із складових документів, що визначають стратегію розвитку фірми, базуючись водночас на загальній концепції розвитку

фірми, докладніше розробляє економічний та фінансовий аспекти стратегії,, дає техніко-економічне обгрунтування конкретних заходів. Реалізація стратегії грунтується на широких інвестиційних програмах, що є складовими цілої системи взаємопов'язаних технічних, організаційних та економічних змін за визначений проміжок часу. Бізнес-план охоплює один із розділів інвестиційної програми, термін реалізації якої, як правило,