Розробка бізнес-плану реалізації проекту по випуску нової продукції на ВАТ "Іскра"

  • Просмотров 1052
  • Скачиваний 9
  • Размер файла 147
    Кб

ПЛАН ВСТУП Розділ 1 Теоретичні аспекти розробки та реалізації бізнес-плану 1.1 Сутність процесу бізнес-планування та мета його складання 1.2 Особливості обґрунтування бізнес ідеї 1.3 Структура та етапи розробки бізнес-плану Розділ 2 Вивчення та розробка бізнес-плану нової виробничої лінії на ВАТ «Іскра» 2.1 Концепція бізнесу 2.2 Коротка інформація про підприємство 2.3 Характеристика продукції та калькуляція собівартості та

визначення ціни одиниці продукції 2.4 Аналіз беззбитковості виробництва 2.5 План маркетингу 2.6 Прогнозування потоків коштів 2.7 Прогнозування звіту про фінансові результати та балансу прямим методом 2.8 Формування звіту про рух грошових коштів непрямим методом 2.9 Аналіз потенційних ризиків Розділ 3 Проблеми розробки та впровадження бізнес-плану на прикладі ВАТ «Іскра» ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Актуальність

вибраної для даного дослідження теми визначається тим, що кожний підприємець, починаючи свою діяльність, повинен ясно представляти потребу на перспективу у фінансових, матеріальних, трудових і інтелектуальних ресурсах, джерела їх отримання, а також уміти чітко розрахувати ефективність використання ресурсів в процесі роботи фірми. Бізнес-план підприємства є одним з основних інструментів управління підприємством, що

визначають ефективність його діяльності. Розробка бізнес-плану дозволяє ефективно використовувати планерування бізнесу для грамотного управління підприємством. Навіщо треба писати бізнес-план і цілі його складання. В умовах ринку і жорсткої конкурентної боротьби підприємство повинне уміти швидко і адекватно реагувати на зміни, що відбуваються в зовнішньому середовищі і усередині самого підприємства. Це стає можливим,

коли виконується декілька умов: адміністрація і інвестор правильно оцінюють реальне фінансове положення підприємства і його місце на ринку; існують конкретні цілі до досягнення яких повинне прагнути підприємство; при постановці цілей підприємства менеджмент активно використовує планерування, строго контролюється і виконується кожен крок плану для їх досягнення; адміністрація підприємства і інвестор розуміють суть