Розрахунок обєкту господарчої діяльності — страница 6

  • Просмотров 251
  • Скачиваний 5
  • Размер файла 375
    Кб

Звідси: За кінцеву розрахункову глибину зони зараження приймається менша з двох порівнюваних між собою значень та . Отже Гп = 20 км 4.2 Визначення площі зони зараження Площа зони можливого зараження первинною (вторинною) хмарою НХР визначається за формулою: , км2 де Sм –площа зони можливого зараження, км2; Г –глибина зони зараження, км; φ –кутовий розмір зони можливого зараження, град (табл..4), φ=180°. Sм=8,72*10-3*202*180° = 627,84 км2. Площа зони

фактичного зараження розраховується за формулою: км2, де k8 –коефіцієнт, беруть рівним при інверсії рівним 0.081. Sф=0,081 * 202 * 40,2 = 42,75 км2 Рисунок 4 4.3 Визначення часу підходу хмари зараженого повітря до ОГД, що потрапляє в ЗМХЗ Час t підходу до об’єкта хмари НХР залежить від швидкості переносу її повітряним потоком і визначається за формулою: год, де Х –відстань від джерела зараження до заданого об’єкта , Х=17 км t=17/5=3,4год 4.4 Визначення

меж осередку хімічного ураження НХР Межі осередку хімічного ураження визначаються шляхом нанесення параметрів зон зараження на топографічні карти і схеми, на яких зона можливого зараження має вигляд: півкола при швидкості вітру v=1 м/с, радіус півкола дорівнює Г, бісектриса півкола збігається з віссю сліду хмари й орієнтована за напрямком вітру. Зона хімічного зараження має форму еліпса з осями: а=Г=20 км в=1,271,27*42,75/20=2,71(км) Площа

розливу , , м. 4.5 Визначення можливих втрат персоналу Забезпеченість людей протигазами складає 90% Згідно до [2, табл.14] визначаємо: На відкритій місцевості 18%: 650∙18%/100%=117 чол. Орієнтована структура втрат людей в осередку ураження: 25%: 117∙25%/100%=30 чол. легкого ступеня; 40%: 117∙40%/100%=47 чол. середнього та тяжкого ступеня (з виведенням з ладу не менше ніж на 2...3 тижні та необхідністю госпіталізації); 35%: 117∙35%/100%=41 чол. летальні випадки. У

найпростіших сховищах, будинках: 650∙9%=59 чол. Орієнтована структура втрат людей в осередку ураження: 25%: 59∙25%/100%=15 чол. легкого ступеня; 40%: 59∙40%/100%=24 чол. середнього та тяжкого ступеня (з виведенням з ладу не менше ніж на 2...3 тижні та необхідністю госпіталізації); 35%: 59∙35%/100%=21 чол. летальні випадки. 4.6 Визначення часу перебування людей у засобах індивідуального захисту По [2, табл.15] визначаємо, що можливий термін перебування людей в

засобах захисту шкіри відповідно температурі навколишнього повітря, яка дорівнює -20°С, є необмежено. 5. Прогнозування масштабів і наслідків радіаційного забруднення на ОГД та АТО під час аварії на радіаційна небезпечному об'єкті 5.1 Районування зони ураження за рівнями радіаційної небезпеки При аварії на АЕС в залежності від потужності і кількості аварійних ядерних реакторів визначають довжини зон радіоактивного забруднення