Розрахунок обєкту господарчої діяльності — страница 5

  • Просмотров 284
  • Скачиваний 5
  • Размер файла 375
    Кб

допущення: 1) при аварії ємність з НХР руйнується цілком; 2) метеоумови при прогнозованій аварії відповідають інверсії і швидкості приземного вітру, ; 3) при вільному розливі НХР товщина шару ; 4) граничний час перебування людей у зоні зараження і збереження метеоумови 4 години ; 5) аміак зберігається в вигляді рідини під тиском 4.1 Визначення глибин зон зараження НХР Еквівалентна кількість речовини у первинній хмарі визначається за

формулою: т Де, Q0 =500 т – кількість аміаку в одній секції трубопроводу, k5 – коефіцієнт, що враховує ступінь прямовисної тривалості повітря, який для інверсії дорівнює 1. Згідно [2, табл.2а], визначаємо: - коефіцієнт, який залежить від умов зберігання СДОР: для аміаку, що зберігається під тиском ; - коефіцієнт, що дорівнює відношенню порогової токсодози хлору до порогової дози інших СДОР; для аміаку, що зберігається під тиском ; -

коефіцієнт, який враховує вплив температури довкілля: для температури навколишнього середовища -20 , в умовах первинної хмари, визначаємо k7=1. В результаті: Qe1=0,18*0,04*1*1*500=3,6(т) Еквівалентна кількість речовини у вторинній хмарі розраховується за формулою: т, де h - товщина шару СДОР, м: при вільному розливі приймається h = 0,05 м; d - густина СДОР: 0,681 т/м3 [2, таблиця 2]; - коефіцієнт, який залежить від фізико-хімічних властивостей СДОР: = 0,025 [2,

таблиця 2а]; - коефіцієнт, який враховує швидкість вітру: при швидкості 1 м/с = 1 [2, таблиця 3]; - коефіцієнт, який враховує вплив температури довкілля: для температури навколишнього середовища -20 , в умовах вторинної хмари, дорівнює k7=1,0 [2, таблиця 2а]; - коефіцієнт, який залежить від часу, що минув після початку аварії (N = 4год.) і тривалості випаровування СДОР, що визначається за формулою: год. Оскільки Т < N Отже: Qе2 = (1 – 0.18)* 0,025 * 0,04 * 1 * 1 * 1,280

* 1 * 500/(0.05*0.681) = 15,41т. Відповідно до знайденої величини Qе2 та Qе1 за таблицею визначаємо глибину зон первинної та вторинної хмари Г1 та Г2 відповідно. Це є максимальні розміри глибин зон зараження первинною та вторинною хмарою, що визначаються залежно від еквівалентної кількості СДОР та швидкості вітру. Отримуємо: Г1=10,185 км, Г2=26,50 км Повна глибина зони зараження Г, що утворена внаслідок впливу первинної і вторинної хмар НХР,

визначається за формулою: км, де Г′ –найбільший, Г” –найменший з розмірів Г1 і Г2. Гп = Г1(2) + 0,5 Г2(1) = 26,50+0,5*10,185 = 31,59 км Максимально можлива величина глибини переносу повітряних мас: де N = 4 год - час від початку аварії, год.; W - швидкість переносу переднього фронту зараженого повітря при відповідних швидкості та ступені прямовисної тривалості повітря, км/год., визначається за [2, таблиця 5]: при швидкості вітру 1м/с та інверсії W = 5 км/год;