Розрахунок обєкту господарчої діяльності — страница 4

  • Просмотров 285
  • Скачиваний 5
  • Размер файла 375
    Кб

організація і якісне проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт; - здійснення постійного нагляду за оперативною обстановкою в осередку ураження. 3. Прогнозування обстановки що може скластися в наслідок вибуху вуглецево-водневого газу на ОГД 3.1 Визначення надлишкового тиску, що діє на об’єкт Під час вибуху газоповітряної суміші на ОГД утворюється осередок ураження з ударною хвилею, що спричиняє руйнування

будівель, споруд та устаткування. Найбільш вибухо та пожежонебезпечними є суміші повітря з вуглеводневим газом. Вибух або спалах цих газів настає при їх певному вмісті у повітрі. В осередку вибуху газоповітряної суміші відокремлюють три коцентричні зони – детонаційної УХ, дії продуктів вибуху, повітряної УХ (див рисунок 3) Рисунок 3 ЗонаI (зона детонаційної ударної хвилі) знаходиться в межах дії надмірного тиску хвилі вибуху.

Радіус цієї зони: r1=17,53√Q, де Q=450т; r1=134,1(м); Де - кількість скрапленого вуглеводневого газу, т. В межах даної зони дієнадмірний тиск, що може прийматися постійним: ΔPt=1700кПА. ЗонаII (зона дії продуктів вибуху) охоплює всю площу розльоту продуктів вибуху у наслідок детонації газоподібної суміші. Радіус цієї зони: r2=1,7r1=1,7*134,1=228,0(м); ЗонаIII (зона дії повітряної ударної хвилі) охоплює площу на якій надмірний тиск повітря перевищує 10кПа. r3

=11,5*r1=11,5*134,1=1542(м) З урахуванням того що відстань між ємністю зі зрідженим газом та цехом складає r=580м, дана споруда потрапляє у III зону ураження. Для оцінки надмірного тиску повітря що діє на об’єкт попередньо обчислимо значення безрозмірного коефіцієту . Ψ=0,24(r/r1)=0,24(580/134,1)=1,038; В такому випадку надмірний тиск що діє на об’єкт визначається за формулою: Якщо Ψ≤2, то ΔP3=700/(3(√1+29,8 Ψ3-1))= 48,02 кПА . Схема: 3.2 Визначення характеру ушкоджень

цехів основного виробництва Цехи основного виробництва являють собою залізобетонні конструкції у яких, згідно довіковим даним [3, додаток 2] надмірний тиск рівний ΔP3=48,02 кПА спричиняє руйнування, що класифікуються як слабкі; характеристика відновлювальних робіт – середній відновлювальний ремонт. 4. Прогнозування масштабів зараження НХР при аваріях на ХНО і транспорті Оцінка хімічної обстановки передбачає визначення: глибини

розповсюдження первинної та вторинної хмар Г1 та Г2; повної глибини зони зараження Г; площі зони можливого зараження Sм; площі зони фактичного зараження Sф; тривалості вражаючої дії Т; часу t підходу до об’єкта хмари; меж осередків хімічного ураження; можливих втрат персоналу; часу перебування людей з засобах індивідуального захисту. Для забезпечення можливості прогнозування масштабів зараження НХР введемо відповідні