Роль ведучого в реалізації авторського задуму на Запорізькому телебаченні

  • Просмотров 991
  • Скачиваний 10
  • Размер файла 77
    Кб

Зміст Реферат Вступ Розділ 1. Розкриття авторського задуму й постаті телевізійного ведучого 1.1 Авторський задум як основа створення телевізійної програми 1.2 Образ телевізійного ведучого: теоретичний аспект Розділ 2. Реалізація авторського задуму ведучими програм телеканалу,,ТВ-5” 2.1 Особливості реалізації авторського задуму в моделі: ведучий як автор задуму 2.2 Втілення авторського задуму в програмах за моделлю: ведучий як

реалі затор авторського задуму Висновки Список використаних джерел Реферат Дипломна робота,,Роль ведучого в реалізації авторського задуму на Запорізькому телебаченні” – основний текст сторінок. Для виконання дипломної роботи опрацьовано 52 джерела. Об’єктом дослідження є програми Запорізького телеканалу,,ТВ – 5”. Предметом дослідження є особливості зв’язку якісних характеристик ведучого та реалізація ним авторського

задуму. Мета роботи – визначити особливості реалізації авторського задуму телевізійних програм різного спрямування Запорізького телеканалу,,ТВ – 5”. Реалізація мети передбачає вирішення таких завдань: визначити і проаналізувати стан вивчення окресленої теми; дослідити питання авторського задуму; виокремити й охарактеризувати основні складові професії телевізійного ведучого; визначити головні вимоги до телеведучого;

визначити роль телеведучого в реалізації авторського задуму на прикладі програм Запорізького телебачення. Методологічну і теоретичну основу дослідження складають праці, присвячені розгляду питання авторського задуму, телевізійних програм та постаті ведучого, таких вітчизняних і зарубіжних вчених, як: В. Азарин, І. Бєляєв, Л. Васильєва, В. Гоян, Ю. Єлісовенко, Г. Кузнецов, Д. Прилюк, Є. Прохоров, В. Саруханов та інші. Наукова

новизна одержаних результатів полягає в тому, що дослідження є однією зі спроб визначити й проаналізувати критерії роботи телевізійного ведучого і його роль у поданні телевізійної програми. Сфера застосування. Матеріали дипломного дослідження можуть бути використані під час подальших наукових розробок, викладання курсів, пов’язаних із телевізійною творчістю, при написанні курсових та дипломних робіт. АВТОР, ЗАДУМ, ВЕДУЧИЙ,