Ринок сутність, функціі, види

  • Просмотров 697
  • Скачиваний 7
  • Размер файла 53
    Кб

ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ РИНКУ З ТОЧКИ ЗОРУ РІЗНИХ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ 5 1.1 Ринок як економічна категорія 5 1.2 Функції ринку 15 1.3 Види ринків…………………………………………………………………….18 РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН ТА ЇХ ФУНКЦІЇ В УКРАЇНІ 21 2.1 Особливості становлення ринкових відносин та їх функції в Україні 21 2.2. Тіньова економіка в Україні та її вплив на ринкові відносини 23 РОЗДІЛ 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ

МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ В УКРАЇНІ 25 ВИСНОВКИ 30 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 32 ВСТУП У економічній науці можна зустріти різні підходи до визначення сутності ринку, і це не є випадковим. Ринок - це містке та багатогранне явище. До визначення його сутності можна підходити з різних точок зору. Саме це породжує плюралізм визначень поняття "ринок" і всі вони по-своєму обґрунтовані. Якщо до цього питання підійти

комплекс­но ,то сутність ринку потрібно визначати в декількох площинах. В організаційному й історичному плані ринок - це публічне місце в тому чи іншому населеному пункті, де товари виставляються на продаж. Іншими словами, ринок - це насамперед простір (місце, зона, територія), на якому відбуваються купівля-продаж товарів або укладаються угоди між суб'єктами ринку. В первісній формі це ринок у селі. Але, дякуючи можливостям

реклами, цей простір може розповсюджуватись на всі сфери, де можливий інший сут­тєвий елемент, а саме: зустріч не тільки пропозиції та попиту, але одночасно взаємної пропозиції і взаємного попиту. З позицій суспільного виробництва ринок — це сфера обігу в загальній структурі виробництва, сфера реалізації вироблених товарів, сукупність актів купівлі-продажу, посередницька форма діяльності. З точки зору суб'єктів і об'єктів

ринок - це сукупність економічних відносин різних суб'єктів товарного господарства з приводу обміну продук­тами праці або діяльності. У самому загальному вигляді суб'єктами ринку є продавці та покупці. Нерідко стверджується, що на ринку зустрічаються виробники й спожи­вачі. Певною мірою це так. Але не всі продавці товару є його виробниками (наприклад, посередницька торгівля), а відповідно, не всі покупці купують товар для