Ринок праці в Україні — страница 6

  • Просмотров 254
  • Скачиваний 7
  • Размер файла 46
    Кб

соціальна підтримка окремих груп; підвищення якості та конкурентоспроможності робочої сили; сприяння ефективним і доцільним переміщенням працездатного населення; запобігання зростанню безробіття через створення робочих місць за рахунок різних джерел фінансування, впровадження механізмів звільнення і перерозподілу зайнятих, реструктуризації економіки і піднесення вітчизняного виробництва. Список використаної

літератури: Аведян Л. Й. Управління людськими ресурсами на підприємстві. Авто-реф. дис. к. е. н. — Харків, 2000. Адамчук В. В., Ромашов О. В., Сорокина Μ Ε Экономика и социология труда. — М.. ЮНИТИ, 2000. Баланда А. Л. Неформальна зайнятість (методологія І методика дослідження). Автореф. дис. к. е. н. — К., 1999. Бесєдін В. Φ. Прогнозування І розробка програм. Метод, реком. — К., 2000. Богданова Т. І. Організаційно-економічні аспекти формування

структурних трудових ресурсів. Автореф. дис. к. е. н. — Хмельницьк, 1998. Bayмина О. Рынок труда, условная занятость при безусловной безработице // Зеркало недели. — 2002. — 11 берез. Войнатенко М., Наконечна Г. Ж. Система показників використання трудових ресурсів // Економіст. — 1998. — 4 черв. — № 6. Выявление и оценка резервов роста производительности труда на промышленных предприятиях (в объединениях). Метод, реком. — М.. Экономика, 1990. В

Украине почти миллион безработных // Сегодня. — 2002. — 19 листоп. Головко М. Л., Пастухов В. Π. Зайнятість населення України. — К., 1998. Дідківська Л. І., Головко Л. С. Державне регулювання економіки. — К.. Знання-Прес, 2000.