Ринкова конкуренція: значення та види

  • Просмотров 730
  • Скачиваний 7
  • Размер файла 78
    Кб

УНІВЕРСИТЕТ „КРОК” Факультет Коледж Кафедра економічної теорії КУРСОВА РОБОТА на тему: „Ринкова конкуренція: значення та види” студентки ІІ курсу, групи БС - 4 Гарафонова Олена Сергіївна _______________ (підпис студента) Керівник курсової роботи: Асистент Ткаченко Наталія Олександрівна ___________________________ (резолюція „До захисту”) __________ ______________ (дата) (підпис) Київ – 2007 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Основні положення теорії досконалої і

недосконалої конкуренції 1.1 Класичне трактування досконалої конкуренції 1.2 Теорія недосконалої конкуренції 1.3 Олігополістична конкуренція 1.4 Теорія монополістичної конкуренції РОЗДІЛ 2. Антимонопольна політика в сучасному законодавстві України ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ ВИСНОВОК СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП У повсякденному житті ми все частіше зустрі­чаємо слова: "конкуренція", "конкуренто­спроможність",

"конкурентна боротьба", "конку­рентний ринок". Цим термінам інколи надаються різні значення, але всі вони можуть бути зведені до двох понять - "конкурентна боротьба" й "конкурентний ринок". Перше стосується способів поведінки окремих фірм на ринку, друге - ринкових структур і охоплює всі аспекти ринку будь-яких товарів, які впливають на поведінку й діяльність фірм (кількість фірм на ринку, технологію

виробництва, типи товарів, що продаються і т.д.). Конкурентність ринку визначається тими межами, в рамках яких окремі фірми здатні впливати на ринок, тобто на умови реалізації своєї продукції, насамперед на ціни. Чим менше окремі фірми впливають на ринок, де вони реалізують свою продукцію тим більш конкурентним вважається ринок. Найвищий ступінь конкурентності ринку досягається тоді, коли окрема фірма на нього не впливає зовсім.

Це можливо лише в разі, коли на ринку товарів діє так багато фірм, що кожна з них зокрема ніяк не може вплинути на ціну товару, й сприймає її як таку, що визначається ринковим попитом і пропозицією. Такий ринок називається досконало конкурентним. А фірми, що діють в умовах досконало конкурентного ринку, не ведуть між собою конкурентної боро­тьби. Якщо ж окремі фірми мають можливість впливати на умови реалізації своєї продукції