речные круизы — страница 2

  • Просмотров 964
  • Скачиваний 21
  • Размер файла 503
    Кб

statkiem wodnym w celu rozrywki i przyjemności. Odnosząc się do celów turystyki, można stwierdzić, że rejs - to idealny sposób podróżowania, który może przynieść satysfakcję turystom. Spokojne, powolne przemieszczanie się po wodzie, w przeciwieństwie do energicznej ciężkiej codzienności w dzisiejszym społeczeństwie, pomaga pozbyć się od nagromadzonego stresu, a świeże powietrze i regularne wyżywienie przyczynia się do poprawy stanu zdrowia osób podróżników. W wielu krajach dużą popularnością wśród turystów cieszą się rejsy rzeczne. One są mniej podatne na wpływ czynników atmosferycznych, są bardziej informacyjni (przybrzeżne obserwowanie), istnieje możliwość skorzystania z licznych, w tym specjalistycznych turystycznych

przystanków. Podróży rzeczne można sklasyfikować następująco: przewóz pasażerów i turystów - rejsy regularne; przewóz pasażerów i turystów - rejsy czarterowe; przewóz pasażerów i turystów liniami ekspresowymi i liniami o wysokiej prędkości; przewozy widokowe i wycieczkowe; przewóz transportem wodnym turystów niezorganizowanych; krótkoterminowe i długoterminowe rejsy; rejsy specjalne (kongresowe rejsy, biznes - rejsy, rejsy edukacyjne i inne); wykorzystanie transportu wodnego jako «pływających hoteli» itd. Wycieczki rzeczne oraz rejsy są krótkoterminowe (1 - 3 dni) i długoterminowe (25 - 30 dni). Rosja ma unikalne możliwości dla podróży rzecznych. Rzeki, jeziora i kanały w europejskiej części Rosji łączą morze Bałtyckie, Białe, Azowskie,

Czarne i Kaspijskie, a Moskwa stała się portem pięciu mórz. Poza tym, kanały są wykorzystywane do podróży turystycznych: Białomorsko - Bałtycki (227 km), Wołga - Bałtycki (361 km), Wołga - Doński (101 km). Prawie 80% rzecznej floty turystycznej koncentruje się na trasie między Moskwą i Sankt Petersburgiem. Rejsy rzeczne należą do drogiego rodzaju turystyki i to w obecnych warunkach ekonomicznych prowadzi do tego, że ogranicza się ruch pasażerski na liniach turystycznych. Jednocześnie dla rejsów rzecznych należą następujące właściwości: unikalne właściwości produktu turystycznego, które pozwalają na szybkie zapoznanie się ze wspaniałymi miejscami historycznymi i krajobrazami Rosji i ewentualnie innych krajów przy rejsach «rzeka - morze -

rzeka»; możliwość prowadzenia wycieczek z różnymi programami skierowanymi tylko na wypoczynek, łączącymi w sobie sport i relaks, służbowe podróży i seminaria, itd.; uproszczony system wizowy dla turystów podczas odwiedzaniach miast portowych zagranicą (Grecja, Hiszpania, Portugalia, Francja, itd.) - zarząd rejsu zapewnia dla dorosłych i dzieci, które nie mają wizy, pozwolenie na wejście i pobyt na brzegach za pomocą tak zwanych list pasażerskich; wystarczająco wysoki poziom obsługi; konkurencyjne ceny, co pozwala wygenerować stabilny popyt; niewielka ilość rejsów rzecznych w innych krajach. W porównaniu do rejsów morskich, rejsy rzeczne są mniej podatne na wpływ pogody, bardziej informacyjne i dają okazję do krótkoterminowych postojów.

Struktura produktu turystycznego, który jest utworzony w celu podróży po rzekach i jeziorach, stanowi: ciągle postrzeganie zmieniającego się krajobrazu brzegów rzek i jezior; włączenie do programu rejsów zwiedzenie historycznych miejsc w miastach i nawet małych wsiach, czyli zapoznanie się z kulturą i dziedzictwem historycznym regionu; pobyt dzienny (i nawet nocny) w miejscach o malowniczym krajobrazie lub komfortowych schroniskach lub hotelach itd. Wodną turystykę można podzielić na następne rodzaje: «turystyka ekspedycyjna» - zapewnia odwiedzenie wyjątkowych miejsc przyrodniczych, takich jak nad rzekami Syberii; «turystyka biznesowa» - oprócz prowadzenia na statkach konferencji, sympozjów, festiwali są dostępne dla uczestników wiele zasobów

turystycznych. Podczas rejsu na statkach można zorganizować na pokładzie wystawy, przeprowadzić szereg działań rekreacyjnych, zapewniając idealne połączenie pracy i wypoczynku.; «turystyka lecznicza» - statek pasażerski płynie w miejscach gdzie są najbardziej korzystne warunki klimatyczne i jest wyposażony w sprzęt i personel medyczny, a także służy jako środek transportu klientów do stref rekreacyjnych i do różnych interesujących miejsc turystycznych. 1.2 Różnica między rejsami rzecznymi a morskimi Określenie «Rejs» obejmuje organizacje wycieczek morskich i rzecznych wraz ze zwiedzaniem miast portowych, a nawet innych krajów. Rejs morski - zakres usług, w tym wycieczki z odwiedzaniem portów w różnych częściach świata, zakwaterowanie w