Прогнозування можливих надзвичайних ситуацій на виробництві — страница 5

  • Просмотров 330
  • Скачиваний 10
  • Размер файла 55
    Кб

повітряної ударної хвилі; r, rII, rIII - радіуси зовнішніх границь відповідних зон. Зона дії продуктів вибуху (зона ІІ) охоплює всю площу розльоту продуктів газоповітряної суміші в результаті її детонації. Радіус цієї зони rII = 1,7r. Надлишковий тиск у межах зони ІІ може бути визначений за формулою де r - відстань від центра вибуху, м. У зоні дії повітряної ударної хвилі (зона ІІІ) формується фронт ударної хвилі, що поширюється по поверхні

землі. Надлишковий тиск у зоні ІІІ , в залежності від відстані до центра вибуху L, може бути розрахований за формулами. Для цього попередньо визначається відносна величина де r — радіус зони I; rIII — радіус зони III чи відстань від центра вибуху до цеху, кПа (rIII>rII); при при Для визначення надлишкового тиску на визначеній відстані від центра вибуху необхідно знати кількість вибухонебезпечної суміші, що зберігається в ємкості чи

агрегаті. Приклад визначення ступеня руйнування будинку ударною хвилею вибуху. Вихідні дані. Потрібно визначити надлишковий тиск, очікуваний в районі механічного цеху при вибуху ємкості, у якій знаходиться 100 т зрідженого пропану (Q=100т); відстань від ємкості до цеху 300 м. Рішення. Визначаємо радіус зони детонаційної хвилі (зони І): Обчислюємо радіус зони дії продуктів вибуху (зони ІІ): Порівнюючи відстань від центра вибуху до цеху

(300 м) зі знайденими радіусами зони І (80 м) і зони ІІ (136 м), робимо висновок, що цех перебуває за межами цих зон і, отже, знаходиться в зоні повітряної ударної хвилі (зоні ІІІ). Далі визначаємо надлишковий тиск на відстані 300м, використовуючи розрахункові формули для зони ІІІ і приймаючи rIII=300 м. Для цього визначаємо відносну величину Тому, що то Висновок. При вибуху 100 т зрідженого пропану цех знаходиться під впливом повітряної ударної

хвилі з надлишковим тиском близько 60 кПа (ступінь руйнування будинків і споруджень оцінюється по таблиці додатку 2 [3].) У даному випадку для масивних промислових будівель з металічним каркасом і крановим устаткуванням вантажопідйомністю 25...50 т ступінь руйнування повний. 1.3 Оцінка пожежонебезпечних зон Пожежа - це неконтрольоване горіння, що приводить до матеріального збитку і створює небезпеку для життя людей. На виникнення і

поширення пожеж впливають, головним чином, такі фактори: вогнестійкість будинків і споруджень; пожежна небезпека виробництва; щільність забудови; метеоумови та ін. Вогнестійкість будинків і споруджень визначається займистістю їхніх елементів і вогнестійкістю основних конструкцій. Усі будівельні матеріали по займистості поділяються на горючі, важкогорючі і негорючі. Розрізняють п'ять ступенів вогнестійкості будинків: I, II,