Прогнозування можливих надзвичайних ситуацій на виробництві

  • Просмотров 322
  • Скачиваний 10
  • Размер файла 55
    Кб

ЗМІСТ Вступ 1. Прогнозування можливих НС на виробництві 1.1 Оцінка зон впливу СДОР при розгерметизації ємкостей і сосудів 1.2 Оцінка зон впливу вибухових процесів 1.3 Оцінка пожежонебезпечних зон 2. Стійкість об’єкта і шляхи її підвищення Література Вступ Ціль і задачі цивільної оборони – навчити діям у надзвичайних ситуаціях: вмінню визначити засоби захисту населення, основам організації і проведенню рятувальних та інших

невідкладних робіт при ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха, засобам, підвищення стійкості роботи об’єктів господарської діяльності. Надзвичайна ситуація (НС) - це порушення умов життя і діяльності людей на об'єкті чи території, заподіяне аварією, катастрофою, стихійним лихом, епідемією і т. ін., що привело чи може привести до людських чи матеріальних втрат. Загальні ознаки НС: - наявність чи загроза загибелі

людей, чи істотне погіршення умов їхньої життєдіяльності; - матеріальний збиток; - істотне погіршення стану навколишнього середовища. НС бувають: техногенного і природного характеру. 1. Прогнозування можливих НС на виробництві 1.1 Оцінка зон впливу СДОР при розгерметизації ємкостей і сосудів Для визначення розмірів зон впливу виходять із припущення, що відбувся викид усієї кількості СДОР, що міститься в апараті (ємкості). Далі

визначають розміри і площу зони хімічного зараження. Розміри зон хімічного зараження залежать від кількості СДОР на об'єкті, фізичних і токсичних властивостей, умов збереження, метеоумов і рельєфу місцевості. На глибину поширення СДОР і на їхню концентрацію в повітрі значно впливають вертикальні потоки повітря. Їхній напрямок характеризується ступенем вертикальної стійкості атмосфери. Розрізняють три ступені вертикальної

стійкості атмосфери: інверсію, ізотермію і конвекцію. Інверсія в атмосфері - це підвищення температури повітря по мірі збільшення висоти. Інверсії в приземному шарі повітря найчастіше утворюються в безвітряні ночі в результаті інтенсивного випромінювання тепла земною поверхнею, що приводить до охолодження як самої поверхні, так і прилягаючого шару повітря. Інверсійний шар є затримуючим в атмосфері, перешкоджає руху повітря