Прогнозування і оцінка наслідків аварій на хімічно-небезпечних об’єктах та проведення захисних заходів

  • Просмотров 376
  • Скачиваний 7
  • Размер файла 86
    Кб

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА“ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічних робіт з “ Цивільної оборони “ ( для студентів усіх профілів навчання ) Прогнозування і оцінка наслідків аварій на хімічно-небезпечних об’єктах та проведення захисних заходів Львів 2008 Прогнозування і оцінка наслідків аварій на хімічно-небезпечних об’єктах та проведення захисних

заходів: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з “ Цивільної оборони “ для студентів усіх профілів навчання. Укл: С.І.Качан, В.Є.Гончарук, С.М.Орел Львів : Видавництво Національного університету “Львівська Політехніка”, 2008- с. Укладачі: С.І.Качан, к.ф.-м.н., доцент В.Є.Гончарук, к.ф.-м.н., доцент С.М.Орел , к.т.н., доцент Відповідальний за випуск: Гончарук В.Є., к.т.н. , доцент Рецензент: Новіков В.П. , д.х.н , професор

ЗМІСТ I. Мета і завдання роботи II. Зміст і оформлення роботи III. Оцінка обстановки, що склалася на ОГД у надзвичайній ситуації 3.1. Оцінка хімічної обстановки ІV. Оцінка інженерного захисту працівників 4.1. Оцінка захисної споруди за вмістимістю 4.2. Оцінка захисної споруди за життєзабезпеченням V. Графічний додаток VІ. Заходи для захисту персоналу ОГД Висновки та пропозиції Додаток : Бланк завдання Розрахункові таблиці Список

літератури I. МЕТА І ЗАВДАННЯ РОБОТИ Тема: “Прогнозування і оцінка наслідків аварій на хімічно-небезпечних об’єктах та проведення захисних заходів” Мета розрахунково-графічної роботи: закріплення отриманих теоретичних знань з дисципліни “Цивільна оборона” і використання їх на практиці: набуття студентами практичних навичок з оцінки обстановки, яка може виникнути на промисловому об’єкті у надзвичайних ситуаціях і

визначення необхідних заходів для захисту працівників та населення, оцінки інженерного захисту персоналу об’єктів господарської діяльності (ОГД). Розрахунково-графічна робота з даної дисципліни передбачена програмою після проходження теоретичної частини предмету і є заключним етапом вивчення даного курсу. II. ЗМІСТ І ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ Кожен студент виконує розрахунково-графічну роботу одного із варіантів вихідних даних ,