Проектування монолітного п’ятнадцятиповерхового будинку

  • Просмотров 2046
  • Скачиваний 10
  • Размер файла 906
    Кб

Abiword HTML Document ЗМІСТ Вступ 1. Аналітичний огляд 2. Архітектурна частина 2.1. Архітектурні рішення 2.2. Характеристика об`єкту 2.3. Призначення будинку 2.4. Відомості про інженерно-геологічні, гідрогеологічні умови району будівництва 2.4.1. Геологічна характеристика ґрунтів 2.4.2. Гідрогеологічні умови 2.4.3. Характеристика інженерно-геологічних процесів та явищ 2.5. Обґрунтування архітектурно-будівельного вирішення будинку 2.6. Внутрішній

водопровід і каналізація 2.7. Опалювання і вентиляція 2.7.1. Опалювання 2.7.2. Вентиляція 2.8. Електропостачання і електроустаткування 2.8.1. Силові електроспоживач 2.8.2. Електроосвітлення 2.8.3. Зовнішнє електроосвітлення 3. Розрахунково-конструктивна частина 3.1. Розрахунок і конструювання пілона 3.2. Розрахунок пальових фундаментів 3.2.1. Фізико-механічні властивості ґрунтів 3.2.2. Вибір глибини закладання роствірка 3.2.3. Визначення несучої

здатності палі 3.2.4. Розрахункове навантаження на палю 3.2.5. Розрахунок роствірка як залізобетонній конструкції 3.3. Розрахунок оболонки 3.3.1. Просторові конструкції 3.3.2. Конструкційна характеристика плит 3.3.3. Розрахунок структури оболонки 3.4. Розрахунок будівлі в ПК Мономах 4. Технічна експлуатація 5. Технологія будівельного виробництва 5.1. Організація і технологія будівельного процесу 5.1.1. Склад робіт, що увійшли до технологічної

карти 5.1.2. Складування і запас матеріалів 5.2. Методи і послідовність виробництва робіт 5.2.1. Пристрій опалубки і армування стін і перекриттів 5.2.2. Бетонування стін і перекриттів 5.2.3. Витримка бетону і оборотність опалубки 5.3. Чисельно-кваліфікаційний склад ланок 5.4. Методи і прийоми праці робочих по виконанню робочих процесів і операцій 5.5. Контроль якості готових виробів 5.6. Техніка безпеки при виробництві бетонних робіт 5.7. Вибір

монтажного крана по технологічних параметрах 5.8. Потреба в машинах, устаткуванні, інструментах і пристосуваннях 6. Науково-дослідницька частина 6.1. Об'ємно-просторові покриття 6.2. Порівняльний аналіз залізобетонної ферми з металевою 6.2.1. Переваги і недоліки залізобетонних конструкцій 6.3.1. Класифікація залізобетонних виробів 6.4.1. Переваги і недоліки сталевих конструкцій 6.5.1. Вимоги, що пред'являються до металевих конструкцій 6.3.