Процеси у виробництві будівельних матеріалів і виробів — страница 5

  • Просмотров 1042
  • Скачиваний 7
  • Размер файла 3207
    Кб

змішувачах безперервної дії мало змінюється і досягає майже мінімальної величини. Майже така ж закономірність і при дослідженні залежності коефіцієнта неоднорідності змішування від кута установки лопатей на валах змішувачів. В діапазоні зміни кута нахилу лопатей від 35 до 60° досягається мінімально можлива величина коефіцієнта неоднорідності змішування по ключовому компоненту. Максимальна продуктивність досягається при

куті нахилу 45° (мал.5.4). Мал.5.4. Залежність продуктивності (1) і коефіцієнта неоднорідності змішування (2) від кута нахилу лопатей на валу. Зміна продуктивності і коефіцієнта неоднорідності по обидві сторони від кута 45°, зразкове однакове і невелике, тобто рівну продуктивність можна одержати, встановлюючи лопаті під кутом в 30 і 60°. Цим частково можна пояснити різноманіття значень кутів нахилу лопатей в змішувачах безперервної дії.

Момент сили на валах змішувачів в одновальних і двохвальних змішувачах безперервної дії при змішенні, наприклад, силікатних формувальних сумішей змінюється неоднозначно залежно від зміни основних параметрів (мал.5.5). Так, наприклад, момент сили росте із збільшенням об'єму суміші в лотку. Мал.5.5. Залежність моменту сили на валах від висоти суміші в лотку (1), кута нахилу лопатей (2) і вогкості оброблюваної суміші (3). Графік

залежності має лінійний вигляд. А збільшення кута нахилу лопатей приводить до зменшення моменту сили. Залежність носить також лінійний характер. Із збільшенням вогкості суміші момент сили на валах спочатку зменшується, досягає мінімальної величини, а потім знову починає збільшуватися. Графік залежності має нелінійний вигляд. Зміна вогкості від 5 до 7% не позначається істотно на зміні моменту сили на валах змішувача. Отже,

знаючи оптимальні значення основних параметрів змішування, можна розрахувати момент сили на валах, потужність електродвигуна і продуктивність змішувача [17, 54, 79]. Продуктивність лопатевих змішувачів безперервної дії можна розрахувати по формулі [17, 54, 79] (5.7) де D, d - відповідно зовнішній і внутрішній діаметри лопатей; SB - крок гвинтової лінії установки лопатей; п - частота обертання лопатей; Zл - кількість лопатей, встановлених на

одному кроці гвинтової лінії; ZB - кількість валів змішувачів; Кл - коефіцієнт, що враховує взаємне перекриття лопатей в поперечному перетині лотка (корита); КН - коефіцієнт, що враховує ступінь заповнення лотка (корита) сумішшю. Потужність приводу двохвальних змішувачів безперервної дії [17] (5.8) де р - питомий опір суміші при обертанні лопатей змішувачів; ZB - кількість валів змішувачів; Sі - площа проекції і-тої лопаті на напрям