Проблеми розвитку залізничного транспорту в Україні

  • Просмотров 446
  • Скачиваний 7
  • Размер файла 3139
    Кб

Abiword HTML Document Зміст Вступ Розділ 1. Проблеми розвитку залізничного транспорту в Україні 1.1 Розміщення залізничного транспорту України 1.2 Сучасний стан галузі залізничного транспорту України 1.3 Проблеми забезпечення залізниці України транспортом 1.4 Коротка характеристика підприємства Розділ 2. Аналітична частина роботи 2.1 Почнемо необхідні розрахунки з розрахунку потужності на початок року, середньорічної потужності та

обсягів виробництва 2.2 Тепер необхідно розрахувати чисельність робітників, ефективність робочого часу на одного робітника, заробітну плату (ЗП) основних робочих по відрядно-преміальній системі та фонд ЗП 2.3 Розрахунки собівартості 1т і всієї продукції виконуються у табл.2.3 2.4 На підставі одержаної калькуляції розрахуємо критичний обсяг продаж (Вкр) для умов діючого цеху: 2.5 Розрахунок ефективності виробництва продукції та

використання основних фондів Розділ 3. Заходи по підвищенню ефективності виробництва 3.1 Проектна потужність цеху після впровадження додаткового устаткування визначається за формулою: 3.2 Проектні норми витрат сировини, основних матеріалів та електроенергії 3.3 Проектні закупівельні ціни на сировину, допоміжні матеріали, електроенергію та воду розраховуються за формулою Заключна частина Висновки Література Вступ

Транспортний комплекс - це територіальне поєднання взаємопов'язаних видів транспорту, які, взаємодіючи, найповніше задовольняють по треби суспільного господарства і населення в перевезеннях вантажів пасажирів. До його складу входить також сукупність шляхів сполучення, рухомого складу, засобів управління і зв'язку, різноманітне технічні обладнання, що забезпечує роботу всіх видів транспорту. Транспорт (від латинського transporto

- переношу, перемістити) вслід за добувною промисловістю, землеробством та обробітною промисловістю являється средою матеріального виробництва. На відміну від інших галузей промисловості транспорт не виробляє нових продуктів. Продукцією транспорту є саме переміщення, саме перевезення пасажирів та вантажів. В широкому значенні слова сучасний транспорт - це великий та складний комплекс народного господарства, в рамках якого