Проблеми розміщення продуктивних сил в Карпатському регіоні

  • Просмотров 335
  • Скачиваний 14
  • Размер файла 37
    Кб

міністерство освіти України Київський державний торгівельно-економічний університет. Коломийський економіко правовий коледж Розміщення продуктивних сил Курсова робота Тема:. «Проблеми розміщення продуктивних сил. Карпатський регіон» Виконала:студент ІІ курсу Групи Бз-21 Форемна Н.П. Керівник: викладач Мацишин І.Р. М.Коломия 2000р. з м і с т стр. Вступ 3 Карпатський регіон в державному вимірі 3 Економічний потенціал

Карпатського регіону. Стан, структура, проблеми 4 Соціальні проблеми 8 Екологіча ситуація в Карпатському регіоні 10 Загальний социально-економічний развиток Карпатського регіону 11 Стратегічі орієнтири розвтку Карпатського регіону та Регіональні приорітети 13 Державна програма соціально-економічного розвитку Карпатського регіону як інструмент регіональної політики 17 в С Т У П Карпатський регіон (Закарпатська,

Івано-Франківска, Львівска і Чернівецька області) займають площу в 56,6 тис. км2 (або 9,4 % території України), де проживають 6,5 млн. чол. (або 12 % її населення). Значну частину території регіону займають Українські Карпати — унікальна гірнича екосистема на Заході нашої держави. В силу ряду об’єктивних і суб’єктивных причин намітились (а в останні роки — поглибились) тенденції до соціально - економічного упадку краю: розбалансовані

господарські з’вязки, прогресує безробіття, загострюються диспропорції в життевому рівні населення в його гірній та рівнинній частинах, на0ближаєтся до критичної демографічної ситуації, деградує унікальна природа Карпат, запущені історико-культурні цінності регіону. Ці та ряд інших негативних явищ і тенденцій (не кажучи вже про чисто виробничі проблеми) являються, безумовно, внаслідок непродуманої, а подеколи — і

авантюрної економічної політики радянської влади в попередні роки. Правда, ряд помилок допущений уже в посткомуністичний період, особливо — в здійсненні ринкових реформ на рівні макроекономічного регулювання. Треба також признати, що сьогоднішній соціально-економічний стан карпатських областей в значній степені, являється внаслідок відсутності чіткої державної регіональної політики в Україні. Карпатський регіон в