Проблема розширення Європейського Союзу на сучасному етапі розвитку міжнародних відносин — страница 9

  • Просмотров 759
  • Скачиваний 8
  • Размер файла 68
    Кб

сфері верховенства права; справедливого управління; дотримання прав людини, зокрема, прав меншин; принципів ринкової економіки та безперервного розвитку. Глибина цих відносин залежатиме від того, наскільки ефективно втілюватимуться спільні цінності. Для фінансування діяльності в рамках ЄПС запроваджується новий «Європейський інструмент сусідства й партнерства» (ЄІСП), який починаючи з 2007 року замінить чинні програми

технічної допомоги «ТАСІС» і «МЕДА» в країнах ЄПС і в Росії. ЄІСП має новий спеціальний компонент для підтримки транскордонного співробітництва на кордонах ЄС. До 2006 року включно для фінансування транскордонної співпраці Комісія буде спрямовувати кошти за допомогою чинних інструментів у так звані «Програми сусідства» [49]. 12 травня 2004 року Комісія представила конкретну стратегію реалізації ЄПС і аналітичні доповіді щодо семи

перших країни з «кола друзів»: Ізраїлю, Йорданії, Мароко, Молдови, Палестинської автономії, Тунісу та України. На основі стратегії виробляються детальні плани дій з кожною країною-партнером. Плани дій визначають пріоритетні завдання, виконання яких має зблизити країну з ЄС. Східне партнерство — проект Європейського Союзу (ЄС), що має на меті зміцнення стосунків зі східними сусідами ЄС і є продовженням східного напрямку

існуючої Європейської політики сусідства [46]. Ініціатива Східного партнерства була представлена Польщею за підтримки Швеції у травні 2008 року на Раді ЄС. Ця ініціатива передбачала участь 6 країн Східної Європи — України, Молдови, Білорусі, Грузії, Вірменії та Азербайджану. До основних сфер, де пропонувалося зміцнити співпрацю, належали: Робота над Угодою про асоціацію, яка включатиме комплексне порозуміння про зону вільної

торгівлі між ЄС та 6 країнами партнерами; Фінансування комплексних програм, що мають покращити адміністративну структуру влади цих країн; Інтеграція з економіками країн ЄС, що передбачає зближення законодавства цих країн з законодавством ЄС; Створення економічного союзу між учасниками проекту Східного партнерства; Співпраця в боротьбі проти корупції, організованої злочинності, нелегальної міграції; Збільшення мобільності

робочої сили та перспективи відкриття ринків праці ЄС для населення країн-претендентів; Посилення енергетичної безпеки; Реалізація програм, що спрямовані на подолання економічної і соціальної нерівності у країнах-претендентах; Реалізація індивідуальних програм (охорона кордонів, допомога у ліквідації наслідків стихійного лиха, підвищення енергетичної ефективності та відновлюваних джерел енергії); Посилення контактів між