Проблема розширення Європейського Союзу на сучасному етапі розвитку міжнародних відносин

  • Просмотров 729
  • Скачиваний 8
  • Размер файла 68
    Кб

Зміст Вступ Розділ 1. Європейський Союз: передумови створення, основні цілі та завдання 1.1 Передумови створення, головне призначення та етапи розширення ЄС кінця ХХ – початку ХХІ ст. 1.2 Європейська політика сусідства, «Східне партнерство» - як основні стратегії розширення ЄС на Схід Розділ 2. Взаємовідносини ЄС з Росією та Україною в контексті нового розширення 2.1 Головні положення стратегії «сусідства» роль Росії у ній 2.2

Проблеми і перспективи членства України у ЄС Висновки Список використаної літератури Вступ Актуальність теми дослідження. Глобальні процеси, що відбуваються в світі, посилена взаємозалежність інтересів суб’єктів міжнародних відносин в період останнього десятиріччя ХХ та початку ХХІ століття обумовлюють розширення європейського інтеграційного простору та надають реальних рис розбудові європейської архітектурної

моделі, спрямованої на формування суцільної зони добробуту, стабільності і безпеки. Розширення Європейського Союзу в сучасній геополітиці сприймається як нагальна потреба у поширенні зони європейського контролю над визначальним геополітичним простором з поступовим набуттям суттєвих перспективних геоекономічних переваг. Останнє розширення Європейського Союзу стало однією з визначальних віх його розвитку, а також

потужним чинником формування нового безпекового середовища в Європі. Прийняття до складу ЄС 12 нових членів значною мірою вплинуло як на динаміку розвитку євроінтеграційного процесу загалом, так і еволюцію його окремих вимірів, в тому числі безпекового. Значення центрально-східного європейського регіонального простору в світовій політиці та економіці визначається низкою географічних, соціально-економічних та

військово-політичних факторів. Це важливий розгалужений комунікаційний вузол. Динаміка відносин по вісі Схід-Захід, глобальні резонансні кризові явища, світові війни тощо, фокусуючись в межах цього регіону, окреслювали визначальні риси та спрямовували перспективні тенденції у міжнародних відносинах на етапах їх формування і подальшої еволюції. Процес розширення на Схід для європейської спільноти не є простим. Інтеграція