Проблема ограничения административных деликтов от преступления

  • Просмотров 3350
  • Скачиваний 156
  • Размер файла 33
    Кб

Запорожский институт государственного и муниципального управления Кафедра уголовного права РЕФЕРАТ на тему: Проблема отграничения административных деликтов от преступления Выполнил : ст. 4 курса юр. факультета Белоусов А.С. Самчук Т.В. Проверил : ст.преподаватель Бурак Т.В. 1998 г. ПЛАН: 1. Введение; 2. Разграничение преступлений и административных проступков; 2.1 Гуманизация уголовного права; 2.2 Правовые критерии разграничения

преступлений и административных проступков; 3. Соотношение административных правонарушений с преступностью; 4. Различие административного правонарушения и преступления. ВВЕДЕНИЕ Розгляд справ про адміпістративіи правопо­рушення На розгляд районних (міських) та окружних судів надійшло 427690 справ про адміністративні правопору­шення (на 3871, або 0,9%, менше). У розглянутих спра­вах визнано винними 381847 осіб, що складає 88,9% від

загального числа осіб, щодо яких винесено постанови або рішення (у 1996 р. — 89,7%). Число осіб з розрахун­ку на 100 тис. населення, до яких застосовано судами адміністративні стягнення, дещо зменшилося — 757 проти 780 в 1996 р. Серед адміністративних правопорушень, справи про які розглядаються судами, переважали: дрібне хуліганство — 37,5%, дрібні розкрадання державного або колективного майгіа — 10,9%, злісна непокора за­конному

розпорадженню чи вимозі працівника міліції або його образа — 14,0%, керування транспортними за­собами особами, які перебувають у стані сп'яніння, — 7,7%, розпивання спиртних напоїв у громадських місцях — 7,5%, торгівля з рук у невстаноадених місцях — 5,1%. Інші ввди адміністративних правопору­шень у загальній їх структурі складають незначну част­ку. Характерним є те, що аналогічні співвщноіиення ма­ли місце й у 1996 р. Значно зросла

кількість розтлянуіих судами справ про адміністративні правопорушення, пов'язані із засто­суванням законодавства про працю, зокрема про пору­шення вимог законодавства про працю та про охорону праці (ст. 41 КпАП) — з 13 до 202, невиконання розпо­рядження державного або іншого органу про працевла­штування (ст. 188' КпАП) — з 1 до 19, невиконання за­конних вимог службових осіб державної інспекції праці Міністерства праці України (ст. 1886