Про роль преоптичної області та переднього гіпоталамуса у підтримці констант гомеостазу

  • Просмотров 606
  • Скачиваний 13
  • Размер файла 70
    Кб

18 Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького НАТРУС Лариса Валентинівна УДК 612.826.4 Про роль преоптичної області та переднього гіпоталамуса у підтримці констант гомеостазу 14.03.03 - нормальна фізіологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Донецьк – 2007 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Донецькому національному медичному

університеті ім.М.Горького Міністерства охорони здоров’я України Науковий консультант: академік АМН України, доктор медичних наук, професор Казаков Валерій Миколайович, завідувач кафедри фізіології, ректор Донецького національного медичного університету ім.М.Горького Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Йолтухівський Михайло Володимирович, професор кафедри фізіології Вінницького національного медичного

університету ім. М.І.Пирогова; доктор медичних наук, професор Шандра Олексій Антонович, завідувач кафедри нормальної фізіології Одеського державного медичного університету; доктор біологічних наук, професор Лях Юрій Єремійович, завідувач кафедри медичної біофізики, медичної апаратури та клінічної інформатики Донецького національного медичного університету ім.М.Горького. Захист відбудеться “12” грудня 2007 р. об 11.00 годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.600.01 у Донецькому національному медичному університеті ім.М.Горького (83003, Донецьк, пр.Ілліча,16). З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького національного медичного університету ім.М.Горького (83003, Донецьк, пр.Ілліча,16). Автореферат розісланий “10” листопада 2007 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради д.мед.н., професор Д.О. Ластков ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Під час життєдіяльності в організмі постійно відбувається коливання гомеостатичних констант у вузьких фізіологічних межах, але при цьому, підтримка гомеостазу забезпечує вільне і незалежне від зовнішніх умов існування організму. Стійке відхилення будь-якого гомеостатичного показника викликає патологічний стан. У більшості випадків, навіть найсучасніші терапевтичні розробки і схеми лікування, які