Призначення та особливості експлуатації захисних споруд

  • Просмотров 404
  • Скачиваний 8
  • Размер файла 101
    Кб

ПЛАН Вступ 1 Призначення і класифікація сховищ 2 Вимоги до сховищ 3 Будова сховища 4 Швидкобудівні сховища 5 Протирадіаційні укриття 6 Найпростіші укриття 7 Правила користування сховищами Висновок Список використаної літератури Вступ Укриття в захисних спорудах — основний і найбільш надійний спосіб захисту від усіх вражаючих факторів. Цей спосіб передбачає застосування системи захисних споруд, які відповідають можливому

характеру обстановки і вимогам захисту різних категорій населення. Систему захисних споруд становлять сховища в категорійованих містах і на найважливіших об'єктах господарювання, протирадіаційні укриття (ПРУ) у некатегорійованих містах і сільській місцевості, а також пристосовані для цієї мети метрополітени, підземні гірничі виробки, природні пустоти, найпростіші укриття у вигляді відкритих і перекритих щілин.

Найважливішими напрямками в підвищенні надійності захисту є завчасне розгортання будівництва захисних споруд з метою забезпечення ними всього населення. Комплекс заходів щодо укриття населення включає будівництво захисних споруд, підтримку їх у готовності в мирний час і організацію використання цих споруд для захисту населення. Крім того, передбачається організація прискореного будівництва частини споруд для укриття

всього населення при загрозі нападу противника. Будівництво і нагромадження фонду захисних споруд, а також пристосування і використання для укриття населення різних будинків і споруд, підвальних й інших заглиблених приміщень, метрополітенів, гірничих виробок і природних пустот є найважливішими інженерно-технічними заходами Цивільної оборони (ІТЗ ЦО) по створенню матеріальної бази для організації захисту населення в

надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу. Фонд захисних споруд створюється і підтримується в стані необхідної готовності в мирний час. Для ефективного використання захисних споруд у воєнний час плануються і підготовляються заходи щодо приведення їх у повну готовність, щодо організації заповнення споруд людьми і життєзабезпеченню людей. Особливе значення при організації укриття має швидкість оповіщення населення і