Принципи архітектурно-планувальних рішень православних духовних навчальних закладів

  • Просмотров 563
  • Скачиваний 5
  • Размер файла 46
    Кб

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ ЖОВКВА Ольга Іванівна УДК 726:727.4 ПРИНЦИПИ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНИХ РІШЕНЬ ПРАВОСЛАВНИХ ДУХОВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 18.00.02 „Архітектура будівель і споруд” АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури Київ-2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Київському національному університеті будівництва і архітектури Міністерства

освіти і науки України. Науковий керівник доктор архітектури, професор Єжов Валентин Іванович, Київський національний університет будівництва і архітектури, завідувач кафедри основ архітектури та архітектурного проектування Офіційні опоненти: доктор архітектури, професор Мироненко Віктор Павлович Харківський державний технічний університет будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України, завідувач

кафедри дизайну архітектурного середовища; кандидат архітектури, доцент Ковальська Гелена Леонідівна Національний авіаційний університет Міністерства освіти і науки України, м. Київ, доцент кафедри архітектури. Захист відбудеться “21” лютого 2008 р. о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.056.02 при Київському національному університеті будівництва і архітектури за адресою: 03680, Київ-80, Повітрофлотський

проспект, 31, ауд. 466. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київського національного університету будівництва і архітектури за адресою: 03680, Київ-80, Повітрофлотський проспект, 31. Автореферат розісланий “21” січня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Товбич В.В. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Духовна освіта на території України споконвіку відігравала провідну роль і має глибоке історичне коріння. Духовні

навчальні заклади, починаючи з княжої доби, готували духовних лідерів народу: філософів, громадських діячів тощо. Із набуттям Україною незалежності спостерігається процес підвищення інтересу до проблем духовності у суспільстві. За більш ніж десятилітній термін відтворено чимало зруйнованих у 30-ті роки минулого століття культових споруд та комплексів, збудована значна кількість нових об’єктів сакральної архітектури.