Прибуток підприємства

  • Просмотров 2924
  • Скачиваний 14
  • Размер файла 96
    Кб

Зміст ВСТУП 3 1. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПІДПРИЄМСТВОМ: ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА, ДЖЕРЕЛА ЙОГО ФОРМУВАННЯ 6 2. ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА 13 3. ОБОРОТНІ КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА 18 4. ФОРМУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА 22 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА 28 6. КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА 36 7. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 39 8. ПРОЦЕС ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА 49 ВИСНОВКИ 57 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 59

ДОДАТКИ 61 ВСТУП Сільське господарство є однією з найважливіших галузей національної економіки України. Перехід економіки до ринку спричинює необхідність докорінної перебудови економічних відносин в аграрному секторі. Сутність її полягає в наданні сільським жителям можливості бути самостійними і творчими в своїй праці, ставати підприємцями і власниками. Забезпечення населення країни якісними і різноманітними продуктами

харчування потребує високих темпів зростання сільськогосподарського виробництва. Для цього необхідні: кардинальне вдосконалення організаційних форм господарювання; підвищення культури землеробства і тваринництва; ефективніше використання землі, виробничих фондів, матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; зростання продуктивності і поліпшення якості праці, економне і бережливе використання всіх ресурсів.

Актуальність дослідження фінансово-господарської діяльності сільськогосподарського підприємства пояснюється необхідністю отримання достовірної інформації про результати діяльності підприємства. Фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на забезпечення систематичного надходження й ефективного використання фінансових ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення раціонального

співвідношення власних і залучених коштів, фінансової стійкості з метою ефективного функціонування підприємства. Метою проходження переддипломної практики є вивчення фінансово-господарської діяльності сільськогосподарського підприємства, оцінка його діяльності та визначення удосконаленні методики та організації фінансового аналізу та оцінки сільськогосподарських підприємств для забезпечення їх ефективного