Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни — страница 5

  • Просмотров 1805
  • Скачиваний 191
  • Размер файла 33
    Кб

підтримання державного обвинувачення в суді прокурором; 6. забезпечення обвинуваченому права на захист; 7. гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами; 8. забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом; 9. обов'язковість рішень суду. В п.4 мова йде про змагальність у судовому провадженні кримінальних справ, і цей принцип повинен активно

втілюватися в судове провадження. Можливості захисту та обвинувачення у провадженні кримінальних справ щодо збирання і представлення судові доказів повинні бути однаковими. Сьогодні ж підсудний і його захисник не мають таких прав, як державний обвинувач. Реалізація принципу змагальності тісно пов’язана із здійсненням прав і свобод людини. Важливим є положення ст. 130 Конституції, що фінансування та належні умови

функціонування судів та діяльності суддів забезпечує держава. На утримання судів у Державному бюджеті визначається окрема видаткова стаття. За ст.3 Закону “Про судоустрій” діяльність суду спрямована на зміцнення законності і правопорядку, запобігання правопорушенням і має завданням охорону від посягань на закріплені у Конституції суспільний лад, його політичну та економічну системи; на права і свободи громадян; права і

законні інтереси державних підприємств, установ та організацій; а також виховання у громадян неухильного виконання Конституції та законів. За ст.4 Закону “Про судоустрій” суди здійснюють свою діяльність шляхом розгляду і вирішення в судових засіданнях цивільних справ по спорах, що стосуються прав та інтересів громадян, підприємств, установ та організацій, та кримінальних справ, рішення за якими пов’язані з застосування

встановлених законом мір покарання до осіб, винних у вчиненні злочину, або виправдання невинних. Згідно зі ст.8 всі суди України утворюються на засадах виборності суддів і народних засідателів. Ст. 10 передбачається як колегіальний, так і одноособовий розгляд справ. В судах першої інстанції кримінальні і цивільні справи розглядаються судом у складі трьох суддів, двох суддів і трьох народних засідателів або суддею одноособово у

випадках, передбачених Кримінально-процесуальним та Цивільним процесуальним кодексами. Розгляд справ судами другої інстанції в касаційному та порядку нагляду, здійснюється тільки колегіально. Народні засідателі користуються всіма правами суддів.(ст. 11). Розгляд справ у всіх судах України є відкритим, крім випадків, встановлених законом. Закон передбачає участь в судовому процесі прокурора, який сприяє виконанню вимог закону