Пошукі героямі шляхоў да шчаслівага жыцця ў драме Янкі Купалы Раскіданае гняздо. Сэнс назвы твора. — страница 5

  • Просмотров 6616
  • Скачиваний 30
  • Размер файла 19
    Кб

дойдуць да Беларусі, толькі абавязкова трэба ісці. Вобразам Старца паэт-філосаф дакляруе нам муд-расць, што ўсё змяняецца; што цемра ночы абавязкова раз-веецца; што сілы ва ўсіх, хто чакае раніцы, розныя: адны і ноччу ў дарозе, другім трэба прысесці адпачыць, каб на-брацца новых сіл, але абавязкова — жыць! Каб аднавіць разбуранае гняздо, першая ўмова—жыць!У драме «Раскіданае гняздо» ўвасоблена і душа Песняра, і самая галоўная ідэя

яго жыцця — ідэя нацыянальнага адра-джэння, і вялікая мудрасць. Увасоблена і нам дакляравана.