Порівняльна характеристика черепів людини та шимпанзе

  • Просмотров 319
  • Скачиваний 12
  • Размер файла 112
    Кб

Порівняльна характеристика черепів людини та шимпанзе Порівняльна анатомія — наука про будову (форму) та закономірності формоутворення організмів. Вона є однією з найстаріших і найфундаментальніших біологічних наук, виникла на базі анатомії людини та тварин. Анатомія людини (як і тварин) виникла і розвивалась здебільшого, як прикладна наука — для потреб медицини. Порівняння організмів (чи їх органів) різних рівнів

організації, тобто побудова певних порівняльних рядів, давало змогу спостерігати трансформацію тих самих органів в процесі історичного розвитку різних форм організмів. Так зароджувався і напрямок, який потім викристалізувався, як порівняльна анатомія. Накопичення наукових матеріалів і фактів вимагало їх систематизації, пояснення, узагальнення, що вело до створення теорій, законів, закономірностей будови і розвитку

організмів. Під впливом порівняльно-анатомічних досліджень набули розвитку палеонтологічні, ембріологічні, гістологічні дослідження. Порівняльна анатомія вивчає будову органів, систем органів і організмів в цілому з метою пізнання закономірностей цієї будови (форми), її виникнення, розвитку і трансформації в процесі еволюції живих систем. Оскільки досить детально обговорюються порівняльно-анатомічні і ембріологічні

докази тваринного походження людини зробимо основний акцент на порівнянні черепа людини і шимпанзе. Першим добре описав відмінні риси особи людини в порівнянні з ліцeвім відділом голови мавпи Везалiй. Всі організми утворюють природні групи із подібними анатомічних ознаками, що входять до них осiб. Розвиток мозку задає формування черепа людини, але аж ніяк не навпаки. У питанні філогенетічної близькості людини з тим чи іншим

видом сучасних антропоідiв у вчених немає єдності. Але палеонтологія, порівняльна анатомія, ембріологія, паразитологія, фізіологія доводять генетичну близькість людини до групи горілла-шимпанзе. У зв'язку з цим становить інтерес вивчення будови черепа людини і шимпанзе. Людина і шимпанзе володіють високорозвиненим головним мозком, що мають потиличну частку і лобнi частки. Наявність потиличної пов'язанa з розвитком зору, а