Политички дискурс у приповеткама Радована Белог Марковића Основни подаци о кандидату и дисертацији

  • Просмотров 979
  • Скачиваний 5
  • Размер файла 85
    Кб

31 Факултет политичких наука Наставно-научно веће Одељење за новинарство и комуникологију Реферат о подобности кандидата и предложене теме за докторску дисертацију: Политички дискурс у приповеткама Радована Белог Марковића Основни подаци о кандидату и дисертацији Слађана Илић рођена је 1974. године у Краљеву. Средњошколско образовање стекла је у Педагошкој академији „Петар Петровић Његош“ у Крушевцу. Дипломирала је 26.

децембра 1998. године на Филозофском факултету у Нишу, на СГ Српски језик и југословенске књижевности. Одбранила је магистарски рад 8. априла 2005. Моралистичке идеје у поезији Јована Стерије Поповића на Филолошком факултету у Београду (ментор проф. др Мило Ломпар). Од јануара 1999. до септембра 2000. године Слађана Илић је волонтирала (као библиотекар) у Народној библиотеци „Стеван Сремац“ у Нишу. У стални радни однос примљена је

септембра 2000. године. Од новембра 2000. до фебруара 2004. године радила је као уредник културних програма у Библиотеци. Хонорарно је радила 2003. године као уредник и у Издавачкој кући за децу Бајка из Ниша. Од 2004. године запослена је као уредник за општа и уџбеничка издања у Издавачком предузећу Креативни центар у Београду. Године 2008. са Издавачким предузећем Креативни центар и Библиотеком Милутин Бојић била је организатор и учесник

округлог стола српских и норвешких писаца за децу. Била је члан уредништва Часописа за књижевност, уметност и културу Градина (Ниш) 2001. године. Од 2007. године члан је редакције Часописа за књижевност, уметност и културу Наш траг (Велика Плана). Од 2003. године члан је великог жирија „Вечерњих новости“ за књижевну награду Меша Селимовић. Аутор је, реализатор и модератор симпозијума Стари и нови Ниш у делима списатеља који је одржан 2006.

године у Народној библиотеци „Стеван Сремац“ у Нишу. Средства за реализацију тог пројекта одобрио је Савет за културу града Ниша. Од 2000. године активно пише књижевну критику. Радови су јој објављивани у готово свим часописима и листовима за књижевност, културу и уметност који се издају у Србији (Летопис Матице српске (Нови Сад), Златна греда (Нови Сад), Књижевни лист (Београд), Књижевност (Београд), међународни часопис Стил