Пожежна безпека та цивільна оборона

  • Просмотров 3460
  • Скачиваний 21
  • Размер файла 271
    Кб

ПРИВАТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ІНСТИТУТ ДІЛОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ» Кафедра менеджменту та маркетингу Контрольна робота з дисципліни «Цивільна оборона» Варіант № 97 Виконала: Студентка ЗФ – 06/1 Тібеж Юлія Олексіївна Перевірив: Старший викладач Землянушкін В.І. м. Кривий Ріг 2008 рік Зміст Основні положення ЗУ «Про пожежну безпеку» Дайте характеристику осередку хімічного зараження Основні положення ЗУ «Про цивільну оборону

України» Список використаної літератури Про пожежну безпеку Закон України від 17.12.93 р. № 3745-XII (із змінами і доповненнями, внесеними  Законами України від 05.11.97 р. № 618/97-ВР, від 18.11.97 р. № 642/97-ВР, від 12.09.2002 р. № 138-IV, від 15.05.2003 р. № 762-IV, від 18.09.2003 р. № 1181-IV, від 19.01.2006 р. № 3370-IV від 03.11.2006 р. № 328-V, від 29.11.2006 р. № 393-V, від 11.05.2007 р. № 1014-V) Забезпечення пожежної безпеки є невід'ємною частиною державної

діяльності щодо охорони життя та здоров'я людей, національного багатства і навколишнього природного середовища. Цей Закон визначає загальні правові, економічні та соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на території України, регулює відносини державних органів, юридичних і фізичних осіб у цій галузі незалежно від виду їх діяльності та форм власності. Стаття 1. Правова основа діяльності в галузі пожежної безпеки

Правовою основою діяльності в галузі пожежної безпеки є Конституція, цей Закон та інші закони України, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, декрети, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, рішення органів виконавчої влади, місцевого та регіонального самоврядування, прийняті в межах їх компетенції. Стаття 2. Забезпечення пожежної безпеки Забезпечення пожежної безпеки є

складовою частиною виробничої та іншої діяльності посадових осіб, працівників підприємств, установ, організацій та підприємців. Це повинно бути відображено у трудових договорах (контрактах) та статутах підприємств, установ та організацій. Забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ та організацій покладається на їх керівників і уповноважених ними осіб, якщо інше не передбачено відповідним договором. Забезпечення